SURDER / TİTCK Sektör İstişare Toplantısı

0

SURDER / TİTCK Sektör İstişare Toplantısı TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Evren Alğın Yapar, Kozmetik Denetim Daire Başkanı Uzm. Ecz. Sibel Erdinç Güler, Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanı Yücel Dener, Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanı Ecz. Handan Öztunca, İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı Klinik Değerlendirme Birim Sorumlusu Uzm. Ecz. Hülya Karahasanoğlu, SURDER Başkanı Ecz. M. Kazım Dinç, SURDER Yönetim Kurulu ve Derneğimizin Üyeleri Sektör Temsilcilerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Derneğimiz Başkanı Ecz. M.Kazım Dinç yapmıştır. Başkanımız konuşmasında, başta ilaç ve koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere sağlık sektörünü gelecekte bekleyen değişimlere değinmiştir.

Ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı artan kronik hastalıkların ve beraberindeki kamuya binen yükün, önümüzdeki yıllarda kişisel sağlık koruma programları ile iyileştirilebileceğini aktarmıştır.

Gelecek için yapılan projeksiyonda, sağlık tüketicilerinin daha çok söz sahibi olacağının, sağlık hizmeti sistemlerinde dijital ilaç çağı ile yeni iş modellerinin ortaya çıkacağı, yasal düzenlemelerin ise hasta güvenliği açısından teknoloji ve bilimin kesişmesine paralel olarak değişeceğinin ön görüldüğünü aktarmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında; gelecekte ilaç sanayisinin kişisel bakım ve koruyucu sağlık konuları ile iç içe olacağı ve eczacı yönlendirmesi sonrasında kişinin kendi kendine kullanabileceği kişisel ürünlerin kullanımının artmasının beklendiğinin altını çizmiştir.

Kişinin sağlık halinin ve bir parçası olarak kendini iyi hissetme halinin devamlılığı için takviye edici gıdalar ile kozmetikler kullanılabilmektedir.

Bu kapsamda sağlık okuryazarlığının artırılması konusunda işbirliklerinin arttırılması, beslenme okuryazarlığı için sağlık ve beslenme beyanlarının bir an önce hayata geçirilmesinin önemini dile getirmiş, mevzuat açısından AB ile uyumun ithalat ve ihracat açısından  yüksek hassasiyetle üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğu vurgusunu yapmıştır.

TİTCK Başkanı Sayın Hakkı Gürsöz, Sağlık Bakanlığının çalışma alanları konusunda  katılımcılara detaylı bir sunum yapmıştır. Sunumunda dikkat çeken başlıklar;

– Dünya Sağlık Gündemi

– Bakanlığın Gündemi           : USHAŞ, TÜSEB, TGAP, Şehir Hastaneleri, Sağlık Personeli İstihdamı,

– Kurumun Gündemi            : Mevzuat çalışmaları (İlaç, GBTÜ ve Homeopatik Ürünler, Tıbbi Cihaz), Bilimsel Danışma Komisyonları, Süreçlerin İyileştirilmesi/Yeni İş Süreçlerinin Eklenmesi, Uluslararası İlişkiler-PIC/S, ICH, DSÖ, CIRS; İmzalanan işbirliği anlaşmaları, Yeni projeler,

Derneğimiz Çalışma Grubu Başkanları adına Songül YILMAZ da derneğimizin çalışma alanları ve sektörün güncel sorunlarını, merak edilenleri ve çözüm önerilerinin bulunduğu sunumu kurum yetkililerine ve tüm katılımcılara sunmuştur.

Kurum yetkilileri de kendi branşlarındaki konuları tüm detay ve şeffaflıkla aktarmış, soru ve cevapların sonrasında verimli bir buluşma olan toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son bulmuştur.