Yaşam Bilimlerinin Büyük Buluşması BIOEXPO ONLINE Nisan AyındaGerçekleştirildi…

0

Değerli okuyucularım bu sayıda daha önceki yazımda da bahsettiğim Bioexpo Online
kongresinin ardından sempozyum faaliyet raporunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Çeşitli paneller çerçevesinde gerçekleştirilen sempozyum hakkındaki bilgileri aşağıda
bulabilirsiniz.

1.784 Sektör Profesyonelini Buluşturdu

BIOEXPO, tüm BIO temelli bilim disiplinlerinin ve endüstriyel sektörlerinin entegre ve sinerji
üreten etkinlikler bütününü kapsayan “Yaşam Bilimleri Platformudur”. BIOEXPO kapsamında çalıştaylar, eğitim programları, sempozyumlar, konferans ve seminerler, paneller, endüstriyel ürün ve teknoloji sunumları birlikte bulunur ve tüm disiplinler için geniş çaplı bir “network” oluşturur.

BIOEXPO; Biyoteknoloji, Laboratuvar/ Analiz, Farmasötik/Nutrasötik ve Temizoda
endüstrilerini alan olarak kapsar. Ülkemizin biyoteknoloji alanında politikalar üreten kamu
kurum ve kuruluşları, teknoloji geliştiren merkezler, yaşam bilimleri endüstrilerinin tüm
alanlarında üretim yapan kuruluşlar, ilgili bilimsel disiplinlerin akademik kurumları ve tüm bu alanlardaki uzman ve profesyoneller BIOEXPO Yaşam Bilimleri Platformu’nun bileşenleri,
katılımcılarıdır.

BIOEXPO Online 2021

Değişen dünya şartları ile yeni nesil etkinliklere farklı bir soluk getiren BIOEXPO Online 7-9
Nisan 2021 tarihlerinde Deal Room Web Platformu üzerinden online olarak genç bilim
insanları, uzman akademisyenler ve endüstri profesyonellerini bir araya getirdi.
Bioexpo Online ile eş zamanlı 3 gün boyunca 7 ana etkinlik , 48 oturum ve 183 uzman
konuşmacıyı dinleme, kamu otoritesi, akademi ve endüstriden 1.784 profesyonel ile
interaktif temas kurma şansı oldu.

Bioexpo Online İle Eş Zamanlı Etkinlikler

Biyobenzer İlaçlar: Ar-Ge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

8-9 Nisan 2021 – Bioexpo Online TİTCK, TÜSEB ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı katkıları ve AİFD, İEİS, Klinik Araştırmalar Derneği ve TİSD tarafından desteklenen 8 tematik oturum ve 50 den fazla konuşmacı ile gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını TİTCK Başkan V. Doç. Dr. Tolga KARAKAN, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir SEZER tarafından yapılan sempozyumu 3 gün boyunca 14 saat canlı yayında 2201 kişi tarafından izlendi.

Biyobenzer İlaçlar: Ar-Ge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu kapsamında
aşağıdaki konular, alanında uzman kişilerce katılımcılara aktarıldı.

 Biyobenzer İlaçların Üretim Prosesleri
 Dünyada ve Türkiye’de Tedaviye Sunulan Biyobenzerler
 Biyobenzer İlaçlarda Klinik Çalışmalar
 Biyobenzer İlaçlarda Regülasyon, Proje Destek Programları ve Fikri Haklar
 Biyobenzer İlaç Geliştirme Projelerinde Neredeyiz? Engeller ve Fırsatlar
 Biyoteknolojik İlaçlarda Sürdürülebilirlik İçin Küresel ve Ulusal Yaklaşımlar
 Hücreden Bitmiş Ürüne Biyobenzerler: Kalite, Etkilik ve Güvenlilik
 Türkiye ‘de Üretilen Biyoteknolojik İlaçların İlaçta Dış Ticaret Açığının Kapatılmasına
Etkileri ​​
Farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve birçok endüstriyel profesyonelini konuşmacı
olarak bünyesinde bulunduran bu sempozyumda; ülkemizi hem ekonomik hem de bilimsel
anlamda ileri noktalara taşıyacak olan Biyobenzer İlaçların, üretiminden başlanarak satışına,
regülasyonlarına, sınırlamalarına, güvenliklerine ve dış ticarete katkısına kadar birçok konu
tartışıldı.

“ Öncelik Biyogüvenlik “
7 Nisan 2021 – Bioexpo Online

BIOEXPO, Temizoda Teknolojileri Derneği ve İSEK iş birliği ile hazırlanan “Öncelik
Biyogüvenlik” etkinliği toplam 4 oturumda 20’den fazla konuşmacı ile gerçekleşti.
Açılış Konuşmalarını Temizoda Teknolojileri Derneği Başkanı Haşim Solmaz ve İstanbul
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin YEREBAKAN’ın yaptığı etkinliği 8 saat
boyunca canlı yayında 885 kişi tarafından izlendi.
“Öncelik Biyogüvenlik” Etkinliği kapsamında aşağıdaki konular alanında uzman kişilerce
katılımcılara aktarıldı.

 Biyogüvenlik ve Biyorisk
 Biyogüvenlik ve Biyolojik Madde Üretimi

 Biyoemniyet
 Yüksek Güvenlikli Laboratuvarlar ve Biyogüvenlik

Ulusal ve uluslararası anlamda birçok kaliteli konuşmacıyı bünyesinde bulunduran bu panel
katma değeri çok yüksek olan ürünlerin üretildiği, COVID ile önem kazanan ve sağlık alanında birçok test çalışmasının yapıldığı, viral aşı çalışmalarının yürütüldüğü ve biyoteknoloji alanında devrimsel nitelikte ürünlerin geliştirildiği laboratuvarlardaki en önemli unsurlardan biri olan güvenlik unsuru ayrıntılarıyla ele alacak.

Biyogirişimcilik Zirvesi

7 Nisan 2021 – Bioexpo Online

Bioexpo ve Redis Innovation işbirliği ile düzenlenen etkinlik 3 oturum ve 15 in üzerinden
uzman konuşmacının katılımı ile gerçekleşti. Pandemi ile birlikte Dijital sağlık alanında başarılı startup tecrübelerini 4 saat canlı yayın boyunca 506 kişinin dinleme şansı oldu. Akademik gelişmelerin girişimcilik ile entegre olmasının önemi tartışıldı.

Oturum başlıkları;
 Endüstriyel Biyoteknolojide Girişimcilik
 Yaşam Bilimlerinde Akademik Girişimcilik
 COVID-19 Biyogirişimcilik Ekosistemini nasıl etkiledi?

Tanı Teknolojilerinde Omik Veri ve Yapay Zeka
8 Nisan 2021 – Bioexpo Online

Bioexpo, Phitech Bioinformatics ve Flanders Invesment & Trade işbirliği ile düzenlenen
etkinlik 3 oturum ve 15 in üzerinden uzman konuşmacının katılımı ile gerçekleşti. Pandemi ile birlikte sağlık endüstrisinde Tanı Teknolojileri, Omik Veri ve Yapay zekada ki gelişmeleri
tartışıldı. Dijital sağlık alanında başarılı proje örneklerini 4 saat canlı yayında 241 kişi
tarafından izlendi.

Oturum başlıkları;
 Tanı Teknolojilerinde Omik Veri
 Tanı Teknolojilerinde Yapay Zeka
 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümü

Yaşam Bilimlerinde Multidisipliner Bilim Zirvesinin Teması  “ Nanoteknoloji Gelecek “

7-8 Nisan 2021 – Bioexpo Online

Bioexpo ile eş zamanlı 7-8 Nisan 2021 tarihleri arasında   Yaşam Bilimlerini  merkez alan
Türkiye’deki Üniversitelerin  Eczacılık, Tıp,  Kimya, Biyoloji, Genetik, Diyetetik, Hukuk,
Mühendislik, Yazılım  bölümlerinin  önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık
Nanoteknolojik Gelecek  temalı online bir Multidisipliner bir etkinlik Tübitak Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal’ın açılış konuşması ile başladı.

Multidisipliner Zirve ile yaşam bilimleri alanında disiplinler arası teknolojik ve Ar-Ge tabanlı
bilgi, altyapı, deneyimlerin proje tabanlı paylaşılmasının sağlanması, hayata geçirilecek
projelerde ülkemizin kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde doğru kullanması, milli
ekonomimize katma değeri yüksek ürün üretimi aşamasında katkı sağlanması, dışa bağımlılığı azaltarak milli üretim hedeflenmesi amçalanan etkinlik 15 saat canlı yayın boyunca 1568 genç bilim insanının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sosyal medyadan da canlı yayınlanan etkinliği 1,000 üzerinde ilgili you tube’dan takip ettiler.

Oturumlar ve moderatörleri,
 Sağlıkta Nanoteknoloji – Dr. Öğretim Üyesi Devrim Demir DORA
 Tarım Gıda ve Beslenmede Nanoteknoloji –Prof. Dr. Yasemin BEYHAN, Prof. Dr. Birol SAYGI
 Sanayi ve bilişimde Nanoteknolojinin Kullanımı- Prof. Dr. Numan Akdoğan
 Nanoteknoloji ve Sürdürülebilirlik- Prof. Dr. İlker SAYGILI
 Multidisipiliner Bilimde Hukuk ve Biyoetik – Av. Şafak Herdem

Multidisipliner Bilim Zirvesinin ikinci günü ilaç endüstrisinin Arge ve kariyer ağırlıklı sunumları ile devam etti.

 Abdi İbrahim İlaç Uydu Oturumu
 Hayat Güç Katan sanofi
 Geleceğin Bilim İnsanlarına İlham Olmak – Amgen
 Biyobenzerler ve Jenerik İlaçların Arge Yolculuğu – Amgen
 Arven “Hücreden Bitmiş Ürüne -Türkiye’de Biyobenzer Geliştirme ve Ticari Üretim
Süreci”
 Kamu Özel Sektör İş Birlikteliği ve Teknoloji Transfer Süreci – Nobel İlaç Kampüs
 Nobel İlaç Kariyer Reçetesi Staj Programı
Multidisipliner Bilim Zirvesinin üçüncü günü multidisipliner araştırma merkezlerinin ve
Vizyoner Genç sunumları ile sona erdi
 Sabancı Üniversitesi SUNUM Nanoteknoloji ve Uygulama Merkezi-Prof. Dr. Fazilet
VARDAR
 Bilkent Üniversitesi UNAM Nanoteknoloji ve Araştırma Uygulama Merkezi – Prof. Dr.
Hilmi Volkan DEMİR
 İstanbul Teknik Üniversitesi ITInano-nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi –
Prof. Dr. Caner ÜNLÜ
 Boğaziçi Üniversitesi Lifesci – Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK

Multidisipliner Bilim Zirvesinin tüm programı Akademi ve endüstri profesyonellerinden
oluşan bir Bilim Kurulu tarafından hazırlandı. Bilim zirvesi tanıtım ve etkinlikleri ile farklı
şehir ve bilim dallarında ki Üniversitelerin öğrenci kulüplerinin koordinasyonu ve Bioexpo
BioYoung organizasyonu ile de onlarca şehir, yüzlerce Üniversite, Kulüp ve binlerce genç
bilim insanına ulaşılmış oldu. Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlik ile 1,000 e yakın
canlı görüntüleme yapıldı.

BioExpo Online 2021 Genel Analizi :

Tüm Etkinlikler Bazında :
7-9 Nisan 2021 tarihlerinde 3 gün boyunca ; 1784 kayıtlı izleyicinin katılımıyla7 Ana Başlıkta, 48 Oturumda 183 konuşmacı ile 52 saat canlı yayın yapıldı
Tüm Oturumların Toplam İzlenme Adedi/trafiği : 6024

Etkinlik Başlıklarına Göre Analiz :
1-Biyobenzer İlaç Sempozyumu 8-9 Nisan
 8 Oturum, 55 Konuşmacı, 14 saat canlı yayın
 Toplam İzlenme Adedi : 2201
2-Bioİstanbul, 7 Nisan
 1 Oturum, 4 Konuşmacı, 1,5 saat canlı yayın, 98 izlenme
3-Biyogirişimcilik Zirvesi, 7 Nisan
 3 Oturum , 14 Konuşmacı, 4 saat canlı yayın, 506 izlenme
4- Tanı Teknolojileri, 8 Nisan
 3 Oturum, 21 Konuşmacı, 4 saat canlı yayın, 241 izlenme
5-Nanoteknoloi Gelecek, 7-8-9 Nisan
 15 Oturum, 59 Konuşmacı, 15 saat canlı yayın, 1568 izlenme
 Nanoteknoloji Gelecek etkinliği, BioExpo Online Platformu ile eş zamanlı olarak
YouTube kanalımızdan da canlı yayınlanmış ve toplamda 982 görüntüleme almıştır.
6-Öncelik Biyogüvenlik, 7 Nisan
 5 Oturum, 22 Konuşmacı, 8 Saat canlı yayın, 865 izlenme
7-Firma Teknik Seminerleri, 7-8-9 Nisan
 6 Katılımcı Firma, 12 Oturum, 22 Konuşmacı, 6 saat canlı yayın, 545 izlenme
Firma Teknik Seminerleri BioExpo Online Platformu ile eş zamanlı olarak YouTube
kanalımızdan da canlı yayınlanmış ve toplamda 652 görüntüleme almıştır.

Kayıtlı Katılımcıların Dağılımı:
Katılımcı Toplam sayısı : 1783
 % 41 Şirket (729)
 % 14 Bireysel katılım (260)
 %16 Akademisyen (282)
 % 9 Öğrenci(Lisans ve Lisansüstu) (160)
 % 20 Kamu Yetkilileri (352)

Bu istatistiki bilgiler çerçevesinde başarı ile gerçekleştirilen sempozyum sağlık alanında son
dönemlerde gerçekleşen önemli online sempozyumlar arasında yerini almıştır. Önümüzdeki
dönemde pandemi sürecinin biran önce sona ermesini ve yüz yüze farklı bir Bioexpo
organizasyonunda buluşmayı ümit ederek hepinize saygılarımı sunarım.