Meslek Birliklerinin Şekillenmesinde Kaosa Hayır!

0

Bildiğiniz üzere, meslek birliklerinin mevcut seçim sistemlerinde değişiklik yapılması teklifi Meclis’e getirildi. 28 maddelik yasa teklifi ile Barolar Birliği’nin delegasyon sisteminin değiştirilmesinin ve belirli bir sayının üstündeki üyeye sahip illerde birden fazla baro kurulmasının (çoklu baro) önü açılıyor.

Her şeyden önce yapılması planlanan ve Meclis’e sunulan tasarıdaki değişiklikler mesleğe, meslektaşa, vatandaşa herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Bunun yanı sıra kamu görevlerimizi yerine getirdiğimiz sırada verimli çalışmanın da önünü tıkayacak bir yönteme dönüşecektir. Bu değişiklikler meslek birliklerinin yönetiminde söylendiği gibi “temsilde adalet”e değil kaosa neden olacak; örgütsel ve mesleki üretim ile işleyiş açısından çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir.

Öte yandan söz konusu yöntem ile mesleğin icrasında standartların nasıl sağlanacağı ve bu standartların kimin tarafından tespit edileceği belirsiz hale gelecektir. Ve bu durum elbette mesleğimiz alanında da kargaşa ve çatışmaya yol açacaktır. Bir alanda birden fazla meslek birliğinin varlığı demek, birlik olabilme yeteneğinin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Ki bu birlik hali, mesleki ihtiyaç ve çözüm önerilerinde kilit noktadır. Meslekî disiplin ile meslek etiğinin korunabilmesi, mesleğin bilimsel temelde ilerleyebilmesi için meslektaşların tek çatı altında toplanması en doğru yöntemdir.

Tüm meslek mensuplarını kapsamayan, rekabetin meslek kazanımlarının önüne geçtiği bir düzenleme ne mesleklerin ileriye taşınmasına ne bu mesleklerden faydalanan, hizmet alan topluma ne de kamuya yarar sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.