Bilgi İşçisi

0

Değerli meslektaşlarım,
Eczanelerinde her gün yeni bir uygulama ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımızın çığlıkları bir
yerlerden duyulmalı artık.
Hiçbir şey tam kotarılmadan geçilen sistemlerin eczacıların günlük işlerinde büyük kaosa yol açtığı
açık. Sahibi ve mesul müdürü olarak tüm prosedürlerden sorumlu olarak eczacıyı bu denli henüz ucu
belirsiz sistemlerle baskı altına almak
‘’Ne yapmak istiyorsunuz, amacınız nedir dedirtiyor’’.
Yıllarca kooperatif toplantılarımızda dile getirdiğimiz planın yoksa, bir planın parçası olursun deyimi en
çok da bize uygulanıyor. Eczanelerimizle ilgili toplu bir dijital anlayışı ortaya koyamadığımızdan
devletin bizimle bağlantılı kurumları, istedikleri her şeyi istedikleri anda yerine getirmemizi talep
etmektedirler. Düşünün ki mesleki olarak yalnız bir kişilik olan eczacı bu sistemler denizinde ana işi
olan ilaç danışmanlığını nasıl yerine getirecek de toplum sağlığı için kendine bir alan açıp hem de
kendini mesleki olarak geliştirecek.
Evet, dünya dijital bir devrim yaşadı ve bunun gerekleri her alanda kendine yer açıyor ama bundan
yararlanmak, sistemi bir bütün olarak kurgulamaktan geçer. ÜTS’ si ayrı eczane programı ayrı
medulası ayrı farminbox ayrı takipteki ilaç programı ayrı…Müthiş bir iş yükü; eczane ürünlerinin alımı,
ödemesi ve eczane yönetimi dışında farmasötik bakım uygulaması istenen eczacı?
Yıllar önce kooperatiflerin Avrupalı meslektaşları ile hayatı paylaştığı dönemlerde bir İspanyol
Kooperatif devi olan Cofares’in eczanelerde konuşlandırdığı ‘’Bilgi işçisi’’ aklıma geldi. Sanırım artık
eczanelerimizde de eczacıların en büyük yardımcısı, işte bu tip yüksek teknoloji becerili bir bilgi işçisi
olacaktır. Bu TEB Akademi de planlanıp sertifikalandırılacak bir program dahilinde yetiştirilebilecek bir
yardımcı olabilir. Her eczacı odası bu konuya el atarsa hızla hayata geçebilir diye düşünmekteyim.
Burada eczane ekonomisi devreye girecek ama her eczane bir çalışanını bu konuda eğiterek
olgunlaştırabilir. Artık, yeni işe alınacak personelden istenen beceri konuları değişecek demektir.
Şimdi eğer eczane yönetimi açısından örgütlü bir meslek gurubuysak bu tip dijital yaklaşımların bir
bütünün parçaları olması konusunda planlı olmamız gerekmektedir yoksa bu iş dedğim gibi bir kaos
oluşturacaktır. Dolayısıyla eğer yeni bir eczane tanımı yapmak gerekiyorsa ki uzun zamandır bunun
altını çiziyoruz. Nasıl bir eczane?
Planlaması yapılmalı ve de yeni açılacak eczaneler bu anlayışla hayata geçmelidir. Ama bu
yazdıklarım salt görsel tasarımlarla sınırlanmamalı 1. Basamak sağlık hizmetinde yerimiz olduğuna
göre esas olan bunun gereklerini yerine getirecek bir mesleki içeriği kapsaması gerekiyor.
Değişmek, değiştirilmekten iyidir.
Saygılarımla…