SGK ve Aile Bakanlığının Aldığı Coronavirüs (Covid-2019) Tedbirleri

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan Coronavirüs (COVID-19) salgını benzer hastalıklara kıyasla bulaşıcılık faktörünün çok yüksek olması nedeniyle küresel bir sağlık sorunu haline gelmiş bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst düzeyde alarm vermesine neden olan hastalık özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemini baskılayan kronik hastalıkları olan bireyler yönünden yüksek oranlarda ağır seyrediyor ve ölüme neden olabiliyor.

Sağlık Bakanlığınca yapılan çalışmalar ile virüsün ülkemize girişi bir süre geciktirilmiş olsa da bu küresel pandeminin etkilerinden ülkemizin de azade kalmayacağı, salgının dünyanın pek çok ülkesini olduğu gibi Türkiye’yi de ekonomik ve sosyal açıdan derin şekilde etkileyeceği uzmanlarca ifade ediliyor.

Öncelikle, Coronavirüs (Covid 2019) gibi biyolojik ajanlara maruz kalma sonucunda çalışanlarda, Genel Sağlık Sigortalısı bireylerde veya kişilerde ortaya çıkan hastalıkların ülkemiz sosyal güvenlik sistemi kapsamında hem teşhisi hem de tedavisinin karşılanan sağlık hizmetlerinden olduğunun altını çizmek gerekiyor.

ABD başta olmak üzere birçok ülkede test kitleri yanından Coronavirüs tedavisi yalnızca ücretli olarak (sosyal güvenlik sistemleri tarafından karşılanmaksızın) gerçekleştirilirken Türkiye’de bu hastalık SGK sağlık hizmetleri kapsamında tüm bireylerin ücretsiz alabilecekleri hizmetlerden birini oluşturuyor. Coronavirüs (Covid 2019) maruziyeti sonucu hastalanan bireylerin GSS’li olmaması halinde dahi sağlık hizmet kuruluşlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik hükümleri sağlık hizmeti sunabilmesi mümkün bulunuyor.

 

Kapsamlı Tedbirler Alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yayımladığı genelge ile yeni tip Coronavirüs (Covid 2019) salgını ile başa çıkabilmek için bir dizi önlemler belirlemiş bulunuyor. Buna göre, Bakanlıkta yeni tip coronavirüse karşı “eylem takip grubu” oluşturulmuş bulunuyor. Alınan en önemli tedbirleri şöyle sıralamak mümkün:

  • Yurt dışından gelen kişilere hekim tarafından “Z03.8 ve Z03.9” kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenmesi mümkün bulunuyor. Bu raporlara istinaden sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanıyor.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların, 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılmakta. Yine bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebiliyor. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.
  • Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi ve iletişim merkezini daha fazla kullanmaları için tedbirler alınmış bulunuyor. Buna göre SGK, bireylerce bizzat başvuru gerektiren 134 işlemi e-devlet üzerinden yapılabilir hale getirmiş bulunuyor.
  • İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış bulunuyor.

 

Risk Gruplarına Özellikle Dikkat!

Coronavirüs (Covid 2019) özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemini baskılayan diyabet, organ yetmezliği, kalp damar hastalığı, kanser, AIDS gibi kronik hastalıkları olan bireyler yönünden yüksek oranlarda ağır seyrediyor ve ölüme neden olabiliyor.

Alınan tedbirlerden önemli bir kısmını da işte bu risk gruplarına yönelik tedbirler oluşturuyor:

  • Tedbirler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlardan hizmet alan özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasına müsaade edilmiyor. Kuruluşlara yapılan ziyaretler ikinci duyuruya kadar erteleniyor. Görüşmeler telefon aracılığıyla yapılabiliyor ve zorunlu hallerde ziyaretçiler sağlık kontrolünden geçiriliyor.
  • Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart itibarıyla bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilmiş bulunuyor.
  • Kuruluşlarda bakım hizmeti alan yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz bireyler ile personel arasında, risk gözlenen kişilerin ivedilikle sağlık kurumlarına başvurmaları sağlanıyor. Riskli durum tespiti halinde sağlık kuruluşlarıyla irtibat sağlanıyor.
  • Toplu etkinlikler ve hizmet içi eğitim programları, bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiş bulunuyor. Yurt dışına zorunlu çıkacak olan personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu isteniyor. Keza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılacak ve temizleniyor. Ayrıca ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilmiş bulunuyor.

 

Biyometrik Doğrulama Sistemi Askıya Alındı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19)’e karşı alınan tedbirlerden birini de, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin geçici süreyle askıya alınmış olması oluşturuyor.

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.6 numaralı “Kimlik tespiti” başlıklı maddesinde yer alan “Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise SGK sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur.” hükmüne göre sağlık hizmeti sunucuları kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise SGK sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmak zorunluluğu bulunmakta idi. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle SGK’yı zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutar geri alınmakta. Biyometrik tarama sistemi 1 Aralık 2013’ten bu yana ülke çapında tüm özel sağlık kuruluşlarında zorunlu olarak uygulanıyor.

Makineye elle temas edilerek kimlik taraması yapılan Biyometrik Tanımlama yönteminin özel sağlık hizmet sunucularındaki zorunlu kullanımı 11.03.2020 ila 31.03.2020 tarihleri arasında askıya alınmış bulunuyor. Salgının devam etmesi halinde uygulamanın askıda kalmasına devam edeceği beklentiler arasında. Ancak sağlık hizmet sunucularının nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi diğer yöntemlerle kimlik tespiti yapması zorunluluğunun devam ettiğinin altını çizelim.

 

İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremleri Değiştirildi

 

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 18.02.2020 tarihinde yapılan duyuru ile 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırılması duyurulmuş ve uygulamaya 19.02.2020’de geçilmiş bulunmakta idi.

Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait 19/02/2020 tarihinden itibaren uygulanan depocuya satış fiyatları (DSF) değeri de SGK’ca değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre uygulanan yeni baremler 19.02.2020’den geçerli olmak üzere aşağıdaki tablodaki gibidir:

İskonto Baremi-1 İskonto

Baremi-2

İskonto

Baremi-3

İskonto

Baremi-4

Mevcut Uygulama DSF 6,14 TL ve altı DSF 6,15 TL (dahil) -11,75 TL (dahil) arası DSF 11,76 TL(dahil) -17,70 TL (dahil) arası DSF 17,71 TL ve üzeri
19/02/2020 tarihinden itibaren DSF 6,88 TL ve altı DSF 6,89 TL (dahil) -13,17 TL (dahil) arası DSF 13,18 TL(dahil) -19,84 TL (dahil) arası DSF 19,85 TL ve üzeri

 

İlaç Geri Ödeme Komisyonu 2020 Çalışma Takvimi Yayınlandı

 

Bilindiği üzere 10.02.2016 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği gereğince her yıl SGK tarafından İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışma takvimi yayınlanıyor. Buna göre komisyonun 2020 yılındaki çalışma takvimi ve başvuru tarihleri SGK tarafından belirlenmiş bulunmakta. Başvurularda eksik olan bilgi/belgelerin son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Ancak satış izin belgesi eksik olan başvurular için satış izin belgesinin iletileceği son tarihler de ilave olarak belirlenmiş bulunmakta. Belirtilen tarihler dışında eksik olan bilgi/belgeler tamamlanmadığı takdirde başvuru gündemden çıkarılıyor, eksik olan bilgi/belgelerin tamamlandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul ediliyor.

 

Bu çerçevede İlaç Geri Ödeme Komisyonu’na 2020 yılında başvuru dönemleri şu şekilde belirlenmiş bulunuyor:

 

2020/1.Dönem 31/03/2020 mesai sonuna kadar
2020/2.Dönem 25/08/2020 mesai sonuna kadar

 

Satış izin belgesinin iletileceği son tarihler ise şöyle:

 

2020/1.Dönem 15/04/2020 mesai sonuna kadar
2020/2.Dönem 09/09/2020 mesai sonuna kadar

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 12.02.2020, 20.02.2020, 26.02.2020, 04.03.2020 ve 11.03.2020 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

SGK Paclitaxel İçeren İlaçlar Tedarik Edecek: Bilindiği üzere SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçların TEB tarafından temini yanında SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince temin edilmesi usulüne geçilmiş bulunuyor.

Bu çerçevede SUT’un “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” nde yer alan ilaçlardan “Paclitaxel” etkin maddesini içeren ilaçların SGK’ca temin edileceği Şubat ayı içerisinde duyurulmuş bulunuyor. Bahsi geçen etkin maddeyi içeren ilaçların EK-4/C Listesindeki fiyatları aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik tekliflerinin SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne yapılması gerekiyor. İlgilenen tedarikçilere buradan duyuralım.

 

E-Raporların MEDULA’ya Aktarımı Başladı: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-rapor sistemine geçtiğini geçtiğimiz aylarda okurlarımıza duyurmuştuk. SGK için düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporlarının e-Rapor olarak MEDULA sistemine aktarılması için SGK tarafından süre verilmiş bulunmakta idi. Bu süre 5 Nisan 2020 tarihinde doluyor. SGK tarafından Sağlık Kurulu Raporlarının ’’e-rapor’’ olarak temini için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA uygulamasına entegrasyon yazılım çalışmaları tamamlanmış bulunmakta. 5 Nisan 2020 tarihine kadar e-rapor sistemine geçilmesi gerektiğini tüm hizmet sunucularına önemle hatırlatalım.