Fakültelerimiz

0

Şu çok açık bir gerçek ki; eczanelerimizde yapmaya çalıştığımız mesleğimizin artık yepyeni bir hizmet anlayışına ihtiyacı var…

Tüm eczacı meslektaşlarımız, dört duvar arasında eczacı kimlikleri altında bir yerlere savruldukları konusunda hemfikir. Meslek örgütlerimiz, SGK’nın eczanelerimizdeki bitmez tükenmez uygulamaları peşinde koşmaktan vizyon ve misyonlarını kaybettiler.

Mesleğimizin bu savruluşlarına rağmen, eğitim ve araştırma kurumumuz olarak fakültelerimizin hiç ses sedasının çıkmaması üzücü. Fakülteler adeta dilsiz. Geçen gün nasıl oldu ise dekanlar ülkemizde 60 eczacılık fakültesine ulaşıldığını ve bu sebepten ciddi istihdam sorunları yaşanacağının altını çizerek bir deklarasyon yayınladılar. Neden 60’ a kadar beklediler bilemiyorum.

Fakültelerimiz birer meslek okulu gibi görev yaparken mesleğin gelişimi konusunda hiçbir değişim ve ilerleme göstermediklerinden, eczane eczacılığı da uzun yıllardır hiçbir aşama göstermemektedir. Bir ülkede mesleki gelişim konusunda araştırma ve geliştirme yapması gereken yerlerin fakülteler olması gerektiğini düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerden okuduğumuz makaleler ve tezler de bunu gösteriyor. Düşünün ki farmakognozi okuyoruz, ülkede sertifikalı bitki yok. Farmasötik Kimya, galenik okuyoruz ilaç firmalarında neredeyse eczacı yok, farmakoloji okuyoruz, hiçbir ilaç tartışmasında, basında, eczacı yok. Ama bunları sorun eden akademik bir kademe de yok demek ki…

Bu bile ciddi bir sorunumuz olduğu ve bazı şeylerin eksik kaldığının göstergesi değil mi?
Oysa öncelikle fakültelerimiz dünyada mesleğimizde ne yönde bir değişim oluyorsa ona uygun eğitimi kendine hedef seçmelidir. Fakültelerimizin bir mesleki hedefi olmalıdır.
Dersler bu konuda stratejik anlam taşımalıdır sadece. Bugün mesleki gelişimin çaresi bellidir. Eczacı halk sağlığı için artık bir klinisyen olmalıdır. Gelişmiş tüm ülkelerde
hedef klinik eczacı yetiştirmektir. Ve bu seviyede eğitim almayanlar eczane açamamalıdır artık. Bu yöndeki girişim meslek örgütlerini de harekete geçirecektir ve büyük oranda
eczane mekanlarımızda da ihtiyaca göre yeni bir düzenlemeye gidilecektir.

İşte, o zaman eczanelerimizin birinci basamak sağlık hizmetinde gerçek yerini alacağına inanıyorum. Mesele sadece 60 fakülte değil, esas olan eczacılık eğitiminin çağdaş bir
statüye kavuşturulmasıdır.