Eylül Ayında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Farmasötik Biyoteknoloji Panelini de içeren BIOEXPO’ya Ev Sahipliği Yapacak…

Bioexpo “ Yaşam Bilimleri Platformu “ yaklaşık 3000-4000 katılımcısı ile kamu otoritesinin, akademisyenlerin ve ilaç endüstrisi profesyonellerinin bir araya gelip buluştuğu bilimsel ve aynı zamanda fuarları ile de ticari içeriği olan EMEA bölgesinin en büyük ilaç ve yaşam bilimleri alanındaki bilim tabanlı buluşma noktalarından birisidir. İlaç, Analitik, Biyoteknoloji ve Temizoda Endüstrileri Bioexpo’nun temel çalışma konularıdır.

Gerçekleşen bu etkinlik kongre ve fuar niteliğinde olup ilaç endüstrisinin en etkin bir şekilde buluştuğu hem güncel konuların tartışıldığı hem de yeni stratejilerin belirlenip gündeme getirildiği bir platform olma niteliğini taşımaktadır. Bu bağlamda bu seneki toplantı ve etkinlik tarihi 16-18 Eylül 2020 tarihlerinde TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) himayelerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleşecektir.  Sempozyum eş zamanlı Türkiye’de Biyoteknolojik Yatırımlar, Regülasyon ve İnovasyon Penceresinden Biyoteknolojide Hasta Odaklılık, Aşılar ve İmmünolojik Çözümler, Diagnostikler, Biyomedikal alanda yeni yaklaşımlar, Nadir Hastalıklar ve Yeni Nesil Çözümler gibi konuların yanında 16 Eylül 2020 tarihinde tam bir gün yoğun bir programla Farmasötik Biyoteknoloji Paneli düzenlenecektir. Bu panelde anlatılacak ve tartışılacak konuların tamamı ilaç biyoteknolojisindeki güncel konulara ayrılmış olup sempozyumun önemli panellerinden birini oluşturmaktadır. Konu itibari ile açılış konuşmalarından sonra sırası ile Biyoteknolojik İlaç Üretimi, Biyobenzerler, Biyoteknolojik İlaçlarda Klinik Çalışmalar ve son oturum olan Biyoteknolojik İlaçlarda Regülasyon, Fikri Haklar ve Proje Destek Programları ile program sona erecektir. Panel bünyesinde ilk oturumda hem akademisyen hem de sektörel konuşmacılara yer verilerek biyoteknolojik ilaç üretimindeki aşamalar upstream ve downstream proseslerin anlatılması ile özetlenecek ayrıca yeni üretim metodolijileri ve üretim teknolojileri üzerinde durulacaktır.

İkinci oturumda ise Dünyanın ve ülkemizde de biyoteknolojik ilaçlarda tartışma konusu olan ve gelecekte büyük bir kısmını kapsayacak gibi gözüken biyobenzer ilaçlar masaya yatırılacak üretim klinik ve regülasyon açısından tartışılacaktır. Üçüncü oturumun temel konusu ise tüm biyoteknolojik ilaçların pre-klinik sonrası klinik çalışmaları ile ilgili stratejileri ve regülasyondaki düzenlemeleri içeren başlıklar altında toplanmaktadır.  Günün son oturumu ise Biyoteknolojik İlaçlarda Regülasyon, Fikri Haklar ve Proje Destek Programları adı altına  TİTCK, TÜBİTAK, TÜSEP, Türk Patent Enstitüsü ve ilaç sendika ve derneklerinin ortak bir platformda ilaç biyoteknolojisi ile ilgili regülasyonların, fikri haklar,  sanayi  ve Ar-Ge destek  projelerinin tartışıldığı oturum olacaktır. Güncel duyuru programına bakıldığında ilaç biyoteknolojisi ile ilgili bütün konuların işlendiği ve tartışılacağı panelin tüm katılımcılar için yararlı olacağı kanısındayım.

BIOEXPO ile eş zamanlı yaşam bilimleri alanında eğitim gören tüm lisan öğrencilerinin katılımına açık Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi ve Poster Sunumları ve BiyoGirişimcilik eko sistemine yönelik zirveye de bu alanlarda fikri ve çalışması olan genç girişimciler katılabilecekler. Genç bilim insanları 16-18 Eylül günleri boyunca da akademisyenler ve profesyoneller eşliğinde OpenLab Uygulamalı Laboratuvar Atölyesinde biyoteknoloji ekosisteminde sıkça kullanılan, endüstriyel üretim açısından önemli bazı teknikleri “ İzolasyon, Fermentasyon, Ayrıştırma ve Yeni Nesil Genom Dizileme ”  uygulamalı deneyleme şansları olabilecektir.

Bu vesile ile İstanbul merkez olmak üzere ‘ İlaç Biyoteknolojisi Araştırmacıları Derneği ’ adı altında ilaç biyoteknolojisi konuları ile çalışan başta akademisyenler olmak üzere yine bu konu ile ilgili sektör profesyonellerini bir araya getirecek bilimsel amaçlı bir derneğin kurulacağının müjdesini okuyucularla paylaşmak isterim.

BIOEXPO’ 2020 de buluşmak dileği ile…