ECZANE FATURALARI SGK’CA ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

0

Bilindiği üzere, ülkemizde devletin elektronik altyapısı oldukça gelişmiş durumda. Kamu kurumları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en iyi elektronik altyapıya sahip olanlardan biri. E-Devlet uygulamalarını kullanan vatandaşların önemli bir çoğunluğu
sadece SGK hizmetleri için kullanıyor. Keza, e-bildirge, e-tebligat, e-rapor, e-reçete, MEDULA gibi sistemler ile SGK’ca uygulanan elektronik altyapı vatandaşlara oldukça geniş kolaylıklar sağlıyor.

Son dönemde özellikle eczane işletmelerine yönelik SGK tarafından geliştirilen uygulamalardan biri de e-Reçete ve e-Fatura uygulaması. E-reçete sayesinde eczacılar elektronik ortamda yazılan ilaçları takip edebiliyor ve bu ilaçların SGK’ya faturalandırması da elektronik ortamda gerçekleşiyor.

Medikal’de de e-faturaya geçiliyor
Medikal malzemeler de e-fatura kapsamına son dönemde alınan ürünler arasında. Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz yıl içerisinde medikal, görmeye yardımcı tıbbi malzeme, optik ve medikal eczaneler için de e-fatura uygulamasına geçtiğini duyurmuş idi.

Medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Ankara ve bağlı illerde 01/02/2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş bulunmakta.

25 Ağustos 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayımlanan duyuru ile Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve bağlı illerde de tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerin 01/10/2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak SGK’ya teslim edilmesi bildirilmiş idi.

Yeni yılda e-fatura genişletiliyor
Söz konusu uygulama 01/12/2021 tarihi ve sonrasında Afyon, Antalya  (Burdur, Isparta), Bursa (Yalova), Çorum, Elazığ (Bingöl, Tunceli), Erzincan, Eskişehir (Bilecik, Kütahya), Gaziantep (Adıyaman,Kilis), Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli (Sakarya, Düzce), Malatya, Sivas, Tokat, Trabzon (Gümüşhane Bayburt), Zonguldak (Bartın), Şanlıurfa, illeri için zorunlu hale getirileceğinden tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczaneler tarafından fatura ve eki belgelerin taranarak SGK’ya teslim edilmesi zorunludur.

Taranmamış fatura ve eki belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecek. Fatura teslim edecek tüm eczanelere önemle hatırlatalım.

SGK e-Tebligat Şifrenizi Almayı Unutmayın
24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre 4/a (eski tabirle SSK’lı işçi) ve 4/c (memur) çalıştıran tüm işverenlerin elektronik tebligat adresi almaları zorunlu tutulmuş bulunmakta. SGK’nın artık bu işverenlere yapacakları tüm tebligatlar işyeri yetkilisinin e-Devlet sistemi üzerinden alınacak SGK şifresi ile yapılacak, yani işyerlerine postacı sarı zarf getirmeyecek.

Yönetmelikte SGK e-tebligat şifresini almak için yılsonu son tarih olarak belirlenmiş idi. Ancak SGK’ca elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana geldi.

E-devlet sisteminin geçici bir süre çökmesine neden olan bu yoğunluk nedeniyle SGK e-tebligat şifresini almak için süre 31 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Bu tarihe kadar tüm eczacı okurlarımızı Eczane yetkilisinin TC kimlik numarası ile girilecek e-Devlet sistemi üzerinden şifre almaları için uyarmış olalım.

Yeni sistem ile SGK’ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek. Başka bir ifade ile işyerlerine postacı sarı zarf getirmeyecek. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen sistem üzerinden, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapmakla yükümlü tutulmuş bulunmakta.

SGK e-tebligat şifresine başvuru nasıl yapılacak?
• Şirket yetkilisi iseniz e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine girin.
• Sonrasında “SGK e-Tebligat Başvurusu” yazın.
• Çıkan ekrandan yetkili olduğunuz her bir şirket için tek tek başvurun.
• Kayıt için e-devlette iletişim bilgisi olarak ya şirket mailini kaydetmeniz gerekiyor.
• Tebligata yetkili kişi ekleyebilmekte veya çıkartabilmektesiniz.
• Başvurusu olan kişilerin hesaplarını yine e devlet üzerinden onaylaması gerekiyor.
• Başvuru sonrası SGK tüm tebligatları elektronik ortamda gönderecek.
• Tebligatınız olduğunu sistemden sürekli kontrol etmeyi unutmayın!

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 02.12.2021, 09.12.2021, 16.12.2021, 23.12.2021 ve 30.12.201 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

SGK Yeniyıl Sözleşme Ücretlerini Ödemeyi Unutmayın: Bilindiği üzere, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru” 24.12.2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır. Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik  Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar  taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.” hükmüne göre SGK ile sözleşmeli olup 2022 yılında da halen hizmet alımına devam edilen özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Özel sağlık hizmeti
sunucularının sözleşme ücretlerinin ödendiğine ilişkin dekontu 01.02.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü SGK il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletmeleri gerekmekte olup bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen özel sağlık hizmeti sunucularının MEDULA Sistemi, 01.02.2022 -Dekontun Kuruma teslim edildiği gün arasında kalan dönemde pasif hale getirilecektir.

SGK Başvuru Fiyat Tarifesi 2022 Yılı İçin Güncellendi: Bilindiği üzere “Sosyal  Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunuyor. Söz konusu Usul ve Esaslara göre SGK’ya ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmekte.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2022 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 5.004,00TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde SGK’ca belirlenen 2022 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”ne göre ödeme yapılması gerekiyor. SGK geri ödemelerinde sorun yaşamamak için aidat ve başvuru ödemelerini geciktirmemenizi önemle hatırlatırız.

SGK’nın Protez/Ortez SGK Sözleşmeleri Otomatik Olarak Uzatıldı: Bilindiği üzere halen Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme bulunmakta. SGK’lı hastaların temin edeceği protez ve ortezler bu sözleşme kapsamında karşılanıyor. Sözleşmede yer alan “istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır.” hükmüne istinaden; mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın 1 (bir) yıl daha devam edecek olup, uzatma SGK tarafından duyurulmuş bulunmakta.

Öte yandan protez/ortez sözleşmelerinin yeni yılda önem kazandığını belirtelim. Sözleşmeler dahilinde 31.01.2022 tarihine kadar şahıs ödeme kapsamında düzenlenmiş olan reçetelere ilişkin fatura bedelleri temin eden firmanın sözleşmesi olmasa dahi SGK’ca karşılanmaya devam edilecek olup, 01.02.2022 tarih ve sonrası şahıs ödemesi kapsamında düzenlenen reçetelere ilişkin fatura bedelleri ise sözleşmeli olmayan firmalara ödenmeyecek. Tüm protez/ortez temin eden firmalara önemle duyuralım.

Tıbbi Malzemede ÜTS Kayıtlarına Dikkat: SGK’ca 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodubarkod eşleştirme başvurularının değerlendirilmesi sırasında bazı firmalara ait ürünlerde Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon numaralarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinde kayıtlı olmadığı görülmüş bulunmakta. Bu
nedenle; gerek SGK’nın gerek bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu üyeleri gerekse de sağlık hizmeti sunucularının tıbbı malzeme kullanımlarında oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla SGK’ca şu kararlar alınmış bulunuyor.

Tıbbi malzeme firmalarının ÜTS sistemine kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış bulunan tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbı malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
• Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının,
• Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası da görülecek şekilde paketinin, paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin tüm yönlerden çekilmiş fotoğraflarının, 31.12.2021 tarihine kadar ÜTS’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Tüm tıbbi malzeme tedarikçilerine önemle hatırlatalım.

Beş Puanlık SGK Teşvikinde Sistem Ocak Ayıyla Değişiyor: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/ dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacak.

Bu ise eczacılar dahil tüm işverenlerin yararlandığı Beş Puanlık teşvik sisteminde Ocak ayından itibaren yeni yılda önemli bir değişiklik olması demek. Yeni değişiklik ile eczacı işletmecinin başka bir işyeri varsa ve bu işyerinde SGK borcu bulunuyorsa SGK teşviklerinden eczanesi için de yararlanması mümkün olmayacak. Yani, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olmayacak. Tüm eczacıların beş puanlık teşvikten yararlanma hakkını kaybetmemek için tüm işyerlerinde SGK borcu bırakmamalarını önemle tavsiye ederiz.