Ankara Eczacı Odası Reklam Kurulu açıklaması

0

Reklam Kurulu tarafından eczacılara kesilen maske satışı ile ilgili cezaları büyük bir
şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyor, amansız günlerden geçtiğimiz zorlu salgın döneminde
ülkemizdeki sağlık sisteminin sacayakların dan olan eczanelere yönelik bu uygulamayı kesin
şekilde reddediyoruz.

Karaborsacılığın ve stokçuluğun İçişleri Bakanlığı tarafından tescillendiği bir ortamda, tüm
yasa dışı maske üretimleri görmezden gelinirken olan bitenden şerefi üzerine yemin ederek
mesleğine başlayan eczacıların sorumlu tutulması asla ama asla kabul edilemez.
Maske, alkol, kolonya gibi ürünlerin zaman içerisinde nasıl ortadan kaybolduğu, fiyatlarının
ne denli yükseldiği ve bunların müsebbibinin kimler olduğu belli iken eczacıların günah keçisi yapılması akıl ve mantık dışıdır!

Kaldı ki hiçbir kanuni gerekçeye dayandırılmadan kesilen keyfi cezaların, zor şartlarda icra
ettiğimiz mesleğimizi daha da zorlaştırmaktan ve moral seviyeleri düşen eczacılarımızın
vereceği sağlık hizmetini aksatmaktan başka bir işe yaramayacağı son derece açıktır.
Eczacıları kamuoyu nezdinde küçük düşüren, itibarını zedeleyen bütün gerçek ve tüzel
kişilere açıkça haykırıyoruz:
Bizler tefeci değil, sağlık çalışanlarıyız!
Bizler stokçu değil, sağlık danışmanlarıyız!
Bizler fırsatçı değil, hastaların en yakınlarıyız!
Yıllardır süregelen bu tür olaylarda, her zaman öne sürülen, her zaman suçlanan ve her zaman vatandaşlarımızla karşı karşıya bırakılan bizler olduk! Hâlbuki yeri geldiğinde hastalarımıza hiçbir ücret almadan ilaç ve tıbbi malzeme sağlayan bizleriz. Canımızı dişimize takıp ailemizden ve sevdiklerimizden uzak kalarak bulaş riskinin oldukça yüksek olduğu eczanelerde uzun saatler boyu çalışıp toplum sağlığı için yılmadan mücadele etmenin karşılığı, karaborsacıların, stokçuların ve fırsatçıların suçunun üzerimize yıkılması
olmamalıdır! Sayısız fedakârlığımıza rağmen günlerdir ilgili kurum, kuruluş ve yetkililerden
en ufak bir teşekkür bile duymazken üzerine bu tür girişimlerde bulunulması eczacıları maddi ve manevi bakımdan ağır şekilde yaralayacaktır. Herkes tarafından bilinmelidir ki, halk sağlığı için gecesini gündüzüne katarak 7 gün 24 saat süreyle hizmet veren biz eczacılar, herhangi bir ürünün fahiş fiyatla satılmasının sorumlusu olmadık, olmayacağız.
Ankara Eczacı Odası olarak meslektaşlarımıza reva görülen bu haksız uygulama ile ilgili
bütün meslek örgütlerimizle koşulsuz şartsız işbirliği yapmaya hazırız! Meslektaşlarımız
müsterih olsunlar, eczacılarımız kesinlikle sahipsiz değildir! Ayrıca Odamız, yaşanan
mağduriyet için derhal harekete geçip yasal işlemleri başlatacak ve konunun takipçisi
olacaktır.