Sağlıkta sigorta zamanı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak milletimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını doğru ürünlerle çözüyoruz. Sağlık sigortası kategorisinde sunduğumuz faizsiz alternatiflerimiz hem sektörü büyüttü hem de hassasiyetleri nedeniyle bu hizmetlerden çekinen insanlara çözüm oldu” dedi.

Katılım Emeklilik, güçlü teknolojik alt yapısı ve sorunlara pratik çözüm getiren inovatif ürünleriyle sağlık sigortalarında da farkını ortaya koyuyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık sigortacılığında faizsiz alternatife olan ilgi artarak devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden hizmet almayı sağlayan Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın faydaları çok iyi anlaşıldı ve ilgi gördü. Katılım Emeklilik olarak müşterilerimizin ve halkımızın ihtiyaçlarını geri bildirimlerle ve araştırmalarla sürekli takip ediyoruz. İnovatif ürünlerimizle bizi tercih edenlerin her anında yanında olmaya ve müşterilerimizin memnuniyetine odaklanıyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz pek çok ürünle katılım sigortacılığının öncüsüyüz” dedi.

Hastalığın maliyetini düşünmeye son

Ayhan Sincek, sağlık sigortalarıyla ilgili şu bilgileri verdi; “Tam Katılım Sağlık Sigortası ile acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor muayene, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemlerini yüzde yüz ücretsiz karşılıyor. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma benzeri durumlarda ücretsiz kara ambulansı sağlıyor. Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor.

Kritik hastalıklara karşı da koruyor

Kritik Hastalık Sigortası ürünümüzle ise sigorta sahipleri kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme durumlarında aldıkları toplu para ile ister tedavi masraflarını, ister diğer giderlerini karşılıyorlar. Yaşam kaybı halinde de sevdiklerini mağdur bırakmıyorlar. Katılım Emeklilik Kritik Hastalıklar sigortamız, vefat ve kritik hastalıklara karşı teminat sunuyor. Vefat Teminatı sigorta süresi içinde vefat etmeleri halinde poliçede belirtilen, vefat tazminatı olarak lehtarına, lehtar tayin etmedilerse de kanuni varislerine ödeniyor. Ayrıca Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası ürünümüz ile de kadın sağlığına özel bir güvence sunuyoruz. Kadınlar da en sık rastlanan kritik hastalıklara karşı artık kendilerini güvende hissedecek” dedi.

Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Aldıkları geri bildirimler sonucunda sağlık kapsamında yeni bir ürün daha geliştirdiklerini aktaran Ayhan Sincek, “Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Katılım Emeklilik ile anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve koroner anjiyografi giderleri limitsiz ve yüzde 100 karşılanıyor. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor. Ameliyat malzemeleri ve evde bakım hizmeti yıllık 30.000’er TL limitle kapsama alınıyor. Ambulans gibi ilave hizmetler de sigorta paketiyle sunuluyor, vergi indirimi avantajları da geçerli” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı seyahatini güvence altına alın

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası’nı da anlatan Sincek, bu ürün ile limit dahilinde tıbbi tedavi teminatı, yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve cenaze nakil imkanı sunulduğunu belirtti. Sincek, “Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası ile sağlık kategorisindeki hizmet kapsamımızı genişletmiş ve çeşitlendirmiş olduk. Bu ürünümüzde katılımcılarımızı seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyoruz. Tıbbi tedavilerin yanı sıra tur iptali, vize reddi ya da bagaj kaybı gibi talihsiz durumları da koruma kapsamına aldık. Böylece katılımcılarımıza maksimum koruma sağlamaya çalıştık” dedi.

Sincek ayrıca, Katılım Emeklilik ürünlerine Albaraka Türk Katılım Bankası veya Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerinin yanı sıra yurt genelindeki Katılım Emeklilik acentelerinden de ulaşılabileceği bilgisini verdi. Sincek, özellikle soğuk kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde sağlık sigortasının önemini belirterek sağlığımız için aldığımız önlemler kadar karşılaştığımız hastalık durumlarında bütçemizin de sağlığı için önlem almamızın gerekliliğine değindi.