Ecz. Eyüp Talha Kocacık - Eczacılık TarihiGenelGüncelYazarlar

YENİ BİR KİTAP ÜZERİNE

Yıllardır bu sayfalarda sizlere eczacılık tarihi konularında makaleler yazarken bazen de alanımızla ilgili yeni çıkan kitap, katalog veya sergi, toplantı ve kongrelerden bahsediyorum. Makaleler dışından yazdığım bu yazıların da değerli okuyuculara fayda sağladığını sizlerden gelen mail veya telefonlarla da birçok kez şahit oldum. Zira günlük yoğun eczane işlerinden dolayı birçok meslektaşımız ilgilerini çeken konularda çıkan kitap veya yapılan sergileri kaçırabiliyor.

Bu ay sizlere hemen her fırsatta sözünü ettiğim ve alanımızla ilgili olan kitaplarını tanıtmaya çalıştığımın Prof. Dr. Emre Dölen’in birkaç ay önce yayınlanmış tabiri caizse dumanı üstünde son kitabından bahsedeceğim.

Kırk yıllık bir emek yine harika bir şekilde kitap olarak önümüze geliyor. Resimlerle Teknoloji Tarihi ismiyle basılan son kitap hocanın 1983 yılında anlatmaya başladığı Teknoloji Tarihi dersinin yıllar içinde hazırladığı ders notlarının genişletilmesiyle oluşturulmuş. İmbikten defalarca damıtılarak berraklaşmış anlayacağınız. Kitaptan çok ansiklopedik bir eser. Bir başvuru kaynağı olarak değerlendirmemiz yerinde olacaktır.

Teknoloji ile bilim günümüzde birbirinden ayrılmaz bir bütün haline geldikleri halde çok da uzak olmayan bir geçmişe kadar bu durum böyle değildi. Bilim insanın evreni anlama ve anlamlandırma çabası olarak kısaca tanımlanırken, teknoloji ise insanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan her türlü şeyin üretim yöntemidir. Neredeyse Orta Çağ’ın sonlarına kadar teknoloji ve bilim ayrı ayrı ilerlemiştir. Bundan sonra zaman zaman kesişmeler yaşanmışsa da birbirlerine çok daha ihtiyaçları olmamıştır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren bilimsel bilgi olmaksızın teknoloji üretilemez duruma gelmiştir. Kitap, size yukarıda kısaca yazmaya çalıştığımın teknoloji ve bilimin kesişip ilerlemesini tarihi görsellerle bize öğretiyor.

Aşağıda içeriğini bölümleri ayrı ayrı aktaracağımın kitapta Dölen, enerji kaynaklarına göre sınıflandırarak teknolojinin gelişiminden bahsetmiştir. Kitabın görsel ve içerik zenginliğinin yanında sonuna kişi, yer ve konu dizininin eklenmesi okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor.

Kitap dört ana başlık altından toplanmıştır.
Bölüm: Su ve Rüzgâr Teknolojisi
Bölüm: Ateş Teknolojisi
Bölüm: Buhar Teknolojisi
Bölüm: Elektrik Teknolojisi

Su ve rüzgâr teknolojisi bölümünde suyun iletilmesi, dağıtılması ve yükseltilmesi, su ve yel değirmenleri çeşitli alt başlıkla anlatılmıştır.

Ateş teknolojisi bölümünde çömlekçilik, madencilik ve metalürji, demir ve çelik üretimi, camcılık çeşitli alt başlıklar anlatılmıştır.

Buhar teknolojisi bölümünde buhar makinesinin doğuşu, gelişimi ve buhar çağı çeşitli alt başlıklara anlatılmıştır.

Elektrik teknolojisi bölümünde magnetizma ve statik elektrik, elektrik akımı ve elektromagnetizma çeşitli alt başlıklarla anlatılmıştır.

Kitabı baştan sonra sırayla okuyacağınız gibi bölümleri ayrı ayrı olarak da okuyabilmenize olarak sağlanmış. Zira her bir bölümün sonuna kaynakçası eklendiği gibi görsellerin numaralandırması kendi başlıkları içinde yapılmıştır.

Yoğun ve uzun bir emeğin ve ürünü olarak raflarımızda yerini alan Resimler Teknoloji Tarihi kitabı için çok kıymetli Emre Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli okuyucularımıza da kitaplıklarında bulunmasını şiddetle tavsiye ediyorum.
Keyifli okumalar…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu