Ecz. Vecihi Özerdemli - Eczacının PusulasıGenelGüncelYazarlar

ÜNİVERSİTELİ OLMAK

Değerli Meslektaşlarım,

Üniversite ve üniversiteli olmak kavramlarının anlamını düşündüğümüzde, ansiklopedik olarak üniversite; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan bir öğretim kurumu olarak tanımlanır.

Üniversitenin amaçları şunlardır:
1.Öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim vermek.
2.Akademik alanda araştırma yapmak ve bu araştırmaları yayımlamak.
3.Öğrencileri meslek yaşamına hazırlamak.
4.Çeşitli yayınlar hazırlamak (kitap, film, dergi gibi).
5.Ülkenin eğitim düzeyini arttırmak.
6.Yurt içinde ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlemek (konferans,
panel ve sempozyum gibi).

Ancak, eczacılık fakültesi mezunları olarak fark ettik ki, diplomanın ardında gerçek anlamda üniversitenin hedeflerine uygun bir şekilde yetişip yetişmediğimiz konusunda şüphelerimiz var. Özellikle ileri teknoloji ve dil konularındaki yetersizliklerimiz, çağdaş hedeflere ulaşmamızı engelliyor. Örneğin, eczacılık mesleğinde tamamen
yabancı literatürü takip etmek önemli bir gerekliliktir.

Eczacılığın bilimsel kariyeri ile ülkedeki işlevselliği arasındaki makasın giderek açılması, eczacıları gerçek mesleklerinden uzaklaştırıp mesleğin gelişmediğini göstermektedir. Bu durum, eczacının sağlık hizmetinde anlamlı bir yer bulamamasına ve mesleki çıkarlarını elde edememesine neden olmaktadır.

Fakültelerimizin eczacı yetiştirme modelinin, üniversitenin çağın gereklerine uygun bir eğitimle eczacının mesleki çıkarlarını koruması ve eczanelerde nasıl hizmet vermesi gerektiği konusunda bir yöntemler zinciri oluşturması gerekmektedir.

Ülkemizde, bilimsel gerçeklerden uzak, tamamen ticari bir meslek durumunda olduğumuz bir gerçektir. İlaç üretiminde neredeyse yok denecek kadar azız ve maalesef ilaç danışmanı olmamıza rağmen, mesleğimizin niteliklerini yansıtan bir görüntü verememekteyiz.

Bu gerçekler doğrultusunda, yeni bir meslek standardı geliştirmeliyiz. Örneğin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi aşılama işlevini eczacılar olarak yerine getirmeliyiz. Fakültelerimizdeki eğitimden başlayarak çağdaş meslek standartlarına ulaşmalı ve yeni bir eczane modeli ile mesleki hayata başlamalıyız.

Biyoteknolojik dünyada kişiye özel ilaçların konuşulduğu bir çağda, eczacı olmak için diploma almanın yeterli olmadığını anlamalıyız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu