TÜSEP VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE BİOEXPO KAPSAMINDA FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ PANELİ DÜZENLENDİ

0

Değerli okuyucularım Uluslararası BioExpo Kongresi ve Organizasyonu kapsamında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalının ev sahipliğinde “Farmasötik Biyoteknoloji Paneli” düzenlendi. Pandemi süreci nedeni ile Nisan 2020 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan Bioexpo ve Farmasötik Biyoteknoloji paneli Eylül ayında gerçekleştirildi.

BioExpo organisazyonu kapsamında 16-18 Eylül tarihlerinde online oturumlar gerçekleştirildi. Bioexpo “ Yaşam Bilimleri Platformu “ yaklaşık 4000 katılımcısı ile kamu otoritesinin, akademisyenlerin ve ilaç endüstrisi profesyonellerinin bir araya gelip buluştuğu bilimsel ve aynı zamanda fuarları ile de ticari içeriği olan EMEA bölgesinin en büyük ilaç ve yaşam bilimleri alanındaki bilim tabanlı buluşma noktalarından birisidir. İlaç, Biyoteknoloji, Analitik, ve Temizoda Endüstrileri Bioexpo’nun temel çalışma konularıdır.

Toplantı Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı                 Prof. Dr. Ali Demir SEZER ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömer AKGİRAY’ın açılış konuşmaları ile açılış gerçekleştirilmiştir.

Farmasötik Biyoteknoloji Paneli ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.bioexpo.com.tr/farmasotikbiyoteknoloji

Günümüz ilaç teknolojisinin önemli bir kısmını oluşturan Farmasötik Biyoteknoloji konulu panelin sonuç raporunda;

28 ulusal ve uluslararası konuşmacı, 5 oturum, 460 delege ve Türkçe ve İngilizce sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Bioexpo Online kapsamında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü desteği ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nın bilimsel katkısı ile 16 Eylül 2020 tarihinde online olarak yapılmış, Türkiye ve yurtdışından yoğun katılım alan paneli kayıtlı 460 akademisyen ve endüstri profesyoneli izlemiştir. Prof. Dr. Ali Demir SEZER küratörlüğünde düzenlenen panel biri açılış oturumu olmak üzere 5 oturumdan oluşmuştur.

Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Ali Demir SEZER ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer AKGİRAY yapmışlardır. Açılış konuşmaları sonrası diğer oturumlara geçilmiş,

Biyoteknolojik İlaç Üretimi oturumunu Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ yönetmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZBAŞ,    Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKÖROĞLU, Ramazan  KARADUMAN, Bilgen DÖLEK sunumlarını yapmışlardır. Bu oturumda özetle biyoteknolojik ilaç üretim prosedürleri kullanılarak hücre kültüründen hasta hizmetine sunuluncaya kadar monoklonal antikorlar başta olmak üzere çeşitli yeni nesil biyoteknolojik ilaçların ve sonrasında pazara erişim süreçleri akademisyen ve firma yetkilileri açısından ele alınmıştır.

Biyobenzerler oturumunu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Gülten Kantarcı yönetmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Devrim DORA, Hasan ZEYTİN, Dr. Burak ŞAHİN, Dr. Guillermina FORNO, Deniz BAYÇIN sunumlarını yapmışlar ve biyoteknolojik ilaçların en önemli konularından biri olan biyobenzer ürünleri ve güncel durumları hakkında farklı yorumlar dile getirilerek tartışılmıştır.

Biyoteknolojik İlaçlarda Klinik Çalışmalar oturumunu Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsünden Prof. Dr. Saadettin KILIÇKAP yönetmiştir. Prof. Dr. Ahmet AKICI, Prof. Dr. Türkan ELDEM, Ferhat Farşi, Sreedhar SAGI, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ, Betül ERDOĞAN sunumlarını yaptıktan sonra klinik açısından biyoteknolojik ilaçların durumu biyobenzerlerdeki yaklaşımlar ve gerekli prosedürler üzerine tartışılmıştır.

Günün son oturumu olan Biyoteknolojik İlaçlarda Regülasyon, Fikri Haklar ve Proje Destek Programları oturumunu Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilin Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir SEZER yönetmiştir.              TİTCK Bşk. Yrd Dr. Ecz. Harun KIZILAY, TÜBİTAK MAM Çevre ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN, , Türk Patent Enstitüsünden Dr. Ecz. Ayşe Göksu KAYA ÖZSAN, TİSD Türkiye İlaç Sanayi Derneği Genel Sekreteri Op. Dr. Sami TÜRKOĞLU, İEİS-İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut TOKGÖZ, ve AİFD Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği-Genel Sekreteri Ümit DERELİ’nin katılımı ile gerçekleşen oturumda biyoteknolojik ilaçlardaki güncel regülasyon prosedürleri, biyobenzer ilaçların ruhsat başvuruları için izlenmesi gereken güncel prosedürler, Sanayii ve ünivrsite iş birliği ve projeleri, ilaç patent ve fikri hakları konuları inovatör ve jenerik firmalar ve bilimsel açıdan da üniversiteler kapsamında yorumlanmış ve tartışılmıştır. Panel Prof. Dr. Ali Demir Sezer’in değerlendirme konuşması ile sona ermiştir.

Bu vesile ile bu büyük organizasyonda emeği geçen başta TÜSEP ve Akdeniz ajans yetkililerine, sunumları ve katkıları için tüm hocalarım ve firma yetkililerine, asistanlarıma ve değerli katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sürecinin kısa sürmesini umut ederek Nisan 2021’de hepinizle Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde buluşmak ümidi ile…