TİTCK – TEB Kurumsal İstişare Toplantısı Yapıldı

0

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile eczacılık mesleğinin gündeminde yer alan çeşitli konuları görüştüler.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr.Hakkı Gürsöz, TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, Eczaneler Dairesi Başkanı Uzm. Ecz. Fatma Bekar ve Kurum yetkilileri ile, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz. Sinan Usta, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. M. İbrahim Özkol, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mine Erdoğan, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Kubilay Aydın, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ümran Pelenkoğlu, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz.H.İbrahim Avşaroğlu, TEB Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. M. Aylin Yalçınkaya, TEB Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. H. Vural Tunalı, TEB Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. H. Buminhan Yavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr.Hakkı Gürsöz, TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, Eczaneler Dairesi Başkanı Uzm. Ecz. Fatma Bekar ve Kurum yetkilileri ile, TEB Genel Sekreter Yardımcısı Ecz. Rida Himmet, TEB Genel Sekreter Danışmanı A.Serkan Mercan, TEB Hukuk Danışmanı Av.Seniha Erbaş’ın yer aldığı görüşmede;

• Eczanelerin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak yürüttüğü hizmetler,
• Eczane ekonomileri ve İlaç Fiyat Kararnamesinde eczacı karlılıklarına yönelik düzenleme yapılması,
• Eczane tabelaları ve sıcaklık-nem cihazları ile ilgili durum, konuları görüşüldü ve değerlendirildi.