TEİS: TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN AŞILANIN!

0

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yaşta insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmek amacıyla her yıl nisan ayının son haftası Aşı Haftası olarak kutlanıyor.

Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisi olmasına rağmen, bugün hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunuyor.

Aşılamanın hayat kurtarıcı olduğunu, bu yıl yaşadığımız covid-19 salgının bir kez daha hatırlattığını söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Aşılama dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir” dedi.

Saydan, toplum sağlığı için en önemli unsurlardan birinin hastalıkların önlenmesi olduğunu söyleyerek, “Her zaman, bir hastalığı önlemek, hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmekten daha iyidir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa, diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak toplumun bağışıklık sistemini sağlamaktır” dedi.

Nurten Saydan konuyla ilgili şunları söyledi:

“İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın tedavisi aşılar sayesinde yapıldı. Örneğin çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edildi. Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına gelmiştir.”

GÖÇMENLERLERİN SAYISININ ARTMASI RİSK TEŞKİL EDİYOR

Ayrıca, Türkiye’ye giren göçmen sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Saydan, Türkiye’de nüfusu 3,5 milyonu geçen Suriyeli sığınmacıların bulunduğunu ve bunun neredeyse 1.5 milyonunu 0-14 yaş arası çocukların oluşturduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“DSÖ, Türkiye’deki kamplarda kalan Suriyelilerde kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri hastalıklarına rastlandığına dikkat çekti. Bu vakalardan da anlaşıldığı üzere aşılanmanın önemi daha da artıyor.”

AŞI KARŞITLIĞININ BİLİMSEL BİR DAYANAĞI YOK

Son yıllarda tüm dünyadaki toplumlar arasında dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütleri arttırıyor. Küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar gibi nedenlerle ve aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler aracılığıyla aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükseliyor.

Saydan aşı karşıtlığının toplum sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Aşı karşıtlığının bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi çocuklarımızla birlikte tüm toplumun sağlığı hiçe sayılıyor” diyerek tepki gösterdi.

Çocukların aşılanmasındaki hukuki ve vicdani mesuliyetin ailelerin inisiyatifinde olmaması gerektiğini söyleyen Saydan açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Türkiye’de aşı karşıtlığının her yıl daha da artması toplum sağlığını tehdit etmeye başladı. Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2014’te bin 370, 2015’te 5 bin 091, 2016’da 11 bin 470 iken bu sayı 2017’de 23 bini geçti.

Türkiye nüfusunun 22 milyon 883 bin 288’ini çocuklar oluşturuyor. Bunun 287 bin 371’ini de Suriyeli çocuklar oluşuyor. Türkiye, yüzde 28,3 ile dünyada en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 97’inci ülke.

Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar. Şu anda kontrol altına alınmış hastalıklarla ilgili salgınlar yaşanır, daha fazla çocuk hasta olur ve daha fazla çocuk ve bebek ölümü yaşanır. Aşılama yalnızca çocukları korumaz, çocukların torunlarını ve birkaç kuşak sonrasını da korur.

Aşılama hizmeti her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirir. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar.

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, vatandaşlarımıza kendilerinin ve çocuklarının aşılarını kontrol için aile hekimlerine danışmalarını, eksik olan, zamanı gelmiş aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatarak, toplum sağlığı için aşılanmak gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.”