SUT Kıskacında İlaç

0

 

Değerli meslektaşlarım,
Bazen çok hızlı değişen gündemle ayda bir defa konuları ele almak gecikmeye sebep olsa da sonunda mesleğimizin öz sorunu olunca irdelemekte fayda görmekteyim.

Geçen hafta TEB’de kongremiz vardı ve yeni bir yönetim işbaşına geldi. Kendilerine başarılar diliyorum. Umarız hedefleri eczacılık mesleğini ilerletmek olur. Çünkü şurası açık ki, meslek kan kaybediyor onun yerini ilaç ticareti alıyor. Ve örgütlerimizin tüm enerjisini ilaç ticareti ve SGK uygulamaları alıyor. Maalesef mesleğimizdeki gelişmelere fakültelerimiz de hiçbir katkı yapamamaktadır. Hep söylüyorum mezun olanların %90’ nın eczane açtığı bir meslek yapısında fakültelerimizde eczanelerin çalışma düzeni ve eczacı konusunda bir tek tez çalışması yok. Masamda hala Ecz.Neşe Boztok’un 1992’de yaptığı “Temel Sağlık Hizmetleri ve eczaneler” adlı bir tez çalışması var. Ve bunu bile değerlendirmiş değiliz.

Bu yazımda SGK’nın her sene sonunda liste dışı bıraktığı ilaçlar konusunu ele alacağım. Zira her sene eczacılarımız arasında ciddi bir fırtına yaratmaktadır. Ki,meslektaşlarımızın eczane
stok durumunda bir anda ciddi sıkıntılara neden olduğu açıktır. SGK’nın ilaçlar konusunda aldığı kararların bilimsel gerçeği olmadığı açıktır. Örneğin, senelerce aile hekimi tarafından
yazılabilen bir ilaç bir anda uzman hekim mecburiyetine dönüşebiliyor. Oysa, ilaç ve eczacılık üzerinde tamamen bilimsel gerçekler üzerinde uygulamalar yapılmalıdır. Bunu direk bütçe meselesi olarak bakarak düzenlemek asla kabul edilemez.

Evet, bu konuda devletlerin bir bütçesi vardır ve bunun da korunması gerektiği açıktır. Ve işin aslı da sağlık alanına yeni çıkan ilaçların da bütçe düzenini bozmadan halkın sağlığına
sunmak olmalıdır. Bunun yöntemi her kademeden sağlık profesyonelinden oluşan farmakolojik komisyonlar oluşturmak ve ülke içindeki ilaçları sürekli irdelemektir. Bunun en büyük avantajı halen üretilmekte olan tedavi değeri eskimiş olan ilaçları liste dışına çıkarmak ve yeni ilaçlara listede yer açmaktır.

SGK kapsamında ki hastaların özellikle kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlara erişimlerindeki zorluklar aşılmalıdır. Eğer böyle bir yöntem ile değerlendirirsek sadece parasal kaygılarla  verilen anlamsız kararlar olmayacaktır. TEB Yönetim Kuruluna tekrar başarı dilerken kendi adıma bir yöntem teklifini de sunmaktan mutluluk duyuyorum. Madem
ki, ilaç bizden soruluyor. Halk sağlığında ilacın değerlendirmesi içinde de yerimizi almalıyız.
Saygılarımla…