SURDER BAŞKANI ECZ. M. KAZIM DİNÇ TEKRAR BAŞKANLIĞA SEÇİLEREK GÜVENOYU TAZELEDİ

0

Olağan Genel Kurul’da Divan Kurulu oluşturularak Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrası gündem maddeleri okunmuş ve açılış konuşmasını yapması için Yönetim Kurulu Başkanı Sağlık Eski Bakanı Sayın Ecz. M. Kazım DİNÇ kürsüye davet edilmiştir.

Sayın DİNÇ, Olağan Genel Kurul konuşmasında dernek çalışmalarına ve önemli sektörel konulara yer vermiştir. Sektörün en genç STK’larından biri olan SURDER’in kısa zamanda çok çeşitli faaliyet alanları konusunda yaptığı çalışmalar neticesinde hem Kurumlar hem diğer STK’lar tarafından bilinirliğinin arttığına değinmiştir. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 Pandemisi nedeni ile dünya adeta görülmeyen bir düşmana karşı savaş vermekte, can kayıplarının yaşandığı ve ülke ekonomilerinin ciddi anlamda olumsuz etkilendiği bu süreçte hammadde temininden, lojistik aksamalara, artan maliyetlere satışlardaki dalgalanmalara ve bulaş riskinin yaratmış olduğu zorlayıcı koşullara rağmen üretimini aksatmadan devam ettiren gıda, ilaç ve sağlık sektörlerinin başarısını takdire şayan olarak ifade etmiştir.

Geleceğe ilişkin olarak ilaç üretiminde yaşanan mevzuat sıkıntılarının aşılması ile sektöre yapılacak desteklerle toplum sağlığına ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirmiştir.

Derneğin ve diğer paydaşların ortak değerlendirmesi kapsamında yerelleşme politikasının ülkemizin üretim ve ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak açısından etkin bir rol oynadığının altını çizmiştir. Böylelikle hem ithalattaki artışın azaldığını, hem de ihracattaki artışın yükseldiğini; sonuç olarak bu çift yönlü etkinin dış ticaret verilerine olumlu yansıdığını belirtmiştir.

2019 yılında TİTCK’da yapılan değişikliklerin ruhsatlandırma süreçlerinde tıkanıklıklara ve
kronikleşen sorunlara neden olmasından dolayı, 2021 yılının Türkiye ilaç sanayisi açısından
mali göstergelere göre olumlu olmayan sonuçlar doğurduğunu ifade etmiştir.

Bu olumsuz tablonun değişmesi ve çözüm bekleyen sorunların giderilmesi ve de çare bulunabilmesi için SURDER olarak talepleri yetkililere yazılı ve sözlü aktardığını belirtmiştir.

Şayet sektörün talep ve tavsiyeleri dikkate alınırsa önümüzdeki süreçte üretim, istihdam, ihracat artışı ile birlikte cari açığın azalması yönünde olumlu sonuçların hemen görülebileceğine, görülmekte olan olumsuz tablonun değişebileceğine olan inancını paylaşmıştır. SURDER olarak her zaman olduğu gibi aktif, yapıcı, olumlu görüşlerini ileten bir STK imajı ile hareket etmeye; diğer paydaşlar ile birlikte sektör sorunlarını
çözmeye devam edeceklerini ifade etmiştir.

Dernek Başkanı Sayın Ecz. M. Kazım DİNÇ iki yıl birlikte görev yapmış olduğu Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelere, Çalışma Grup Başkanları ile tüm değerli üyelere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırmıştır.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sayın Gürsel BAYAT 2019-2021 yılları arasında ki SURDER faaliyet raporunu sunmuştur.

• Yönetim Kurulu Toplantıları
• Çalışma Grup Toplantıları
• Sektör Toplantıları
• Kurumlarla İletişim
• Önemli Günlerde Farkındalık Çalışmaları
• Web Sitesi & Sosyal Medya Faaliyetleri

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Sayın Şirin DEHA 2019 – 2021 yıllarını kapsayan mali raporu aktarmıştır.

Derneğin Denetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. O. Mutlu TOPAL 2019 – 2021 yılları denetim raporunu okumuştur. Gündem maddeleri doğrultusunda oylamalar yapılmış ve yeni dönem
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiştir. Divan Başkanı dilek ve temenniler sonrası yeni seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin
Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek oturumu kapatmıştı.