SGK Eczane Protokolü Yenilendi

0
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un (ortada) katılımıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında, SGK binasında, İlaç Alım Protokol Töreni düzenlendi. Programa Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak (sağda) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz (solda) da katıldı. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Bilindiği üzere ülkemizde faaliyet gösteren serbest eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki ilişkiler Türk Eczacıları Birliği ve SGK arasında düzenlenen “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ile yürütülüyor. Protokol hem eczacıların genel sağlık sigortalısı olan hastaların ilaç ve tıbbi ürünlerini karşılarken dikkat etmesi gereken hususları düzenliyor hem de eczanelerin SGK’dan alacakları ödemeleri ve bu ödemelerde sorun yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken reçete, fatura ve benzeri belgelerin mahiyetini belirliyor.

SGK Eczane protokolü her yıl yenilenmekte. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu üzere bazı yıllarda önemli değişiklik olmadan protokol yani hükümlerle yenileniyor. Zaten yürürlük maddesi gereğince veya imzalanan ek protokollerle eğer protokol görüşmeleri uzarsa eski protokol uygulanmaya devam ediliyor, böylece hastaların mağdur olmasının önüne geçiliyor. Protokolde en önemli son değişiklikler ise 2015, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşmişti.

 

Yeni Protokol 1 Ekim’de Yürürlüğe Girdi

SGK ve Türk Eczacıları Birliği arasındaki yeni protokol Covid-19 Pandemisi nedeniyle bir süre bekletildikten sonra bu ay itibariyle imzalanmış bulunmakta. 25.09.2020 tarihinde imza atılan yeni SGK Eczane Protokolü 1 Ekim 2020 tarihinde de yürürlüğe girmiş bulunuyor. Eczacıların en geç 30 Ekim 2020’ye kadar SGK’nın ilgili il müdürlüğüne başvurarak yeni protokolü imzalamaları gerekiyor.

Yeni protokolde her ne kadar radikal bir değişiklik bulunmasa da bazı yeni hükümler getirilmiş bulunmakta. Bu yazımızda Eczacılar açısından büyük önem arz eden yeni protokol ile eskisi arasında ne farklar var, değişmeyip uygulanmaya devam edilecek olanlar neler, eczacı okurlarımız nelere dikkat etmeliler, bunları derledik.

 

Eczacı İndirim Oranları Değişti

Yapılan en önemli değişiklik eczacıların iskonto oranlarının değiştirilmiş olması. Buna göre yeni iskonto oranları şöyle belirlenecek:

Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacak:

1.000.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

1.000.000 TL’den 1.250.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,

1.250.000 TL’den 1.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,

1.500.000 TL’den 2.100.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,

2.100.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,

2.500.000 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim uygulanacak.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılacak.

Önceki protokolde eczacı indirim oranları 966 bin TL ile 2 milyon 70 bin TL baremleri arasında düzenlenmekte idi. Böylece yeni protokolde iskonto baremlerinde yüzde 4 ile 20 arasında bir değişiklik yapılmış bulunuyor.

 

Eczacı Hizmet Bedelleri Arttırıldı

Yapılan ikinci önemli değişiklik de SGK tarafından ödenen eczane hizmet bedellerinin arttırılmış olması.

Son duruma göre bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

600.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 5TL,

600.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 2,55 TL,

1.000.000 TL’den 1.250.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 1,70 TL,

1.250.000 TL’den 1.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 73 Kuruş,

1.500.000 TL’den 2.100.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 62 Kuruş,

2.100.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 45 Kuruş,

2.500.000 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 43 Kuruş,

hizmet bedeli ödenecek. Son değişiklik ile özellikle satış hasılatı düşük olan eczacılara yüzde 13’e varan bir iyileştirme yapılmış bulunuyor.

 

Yeni Açılan Eczanelerin İskonto Oranı

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanacak. Ayrıca, yeni protokole göre mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenecek. Önceki protokolde de bulunan bu hususlar yeni protokolde de korunmuş bulunuyor.

Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunluluğu da devam ediyor.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilecek. Bu da ekonomik kriz karşısında eczacıları koruyan bir tedbir olarak protokolde önceki dönemde olduğu gibi yer buluyor.

SUT hükümlerine göre eczacı tarafından, SGK adına hastalardan tahsil edilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları, eczacının alacağından mahsup edilmeye ve kalan tutar eczacıya ödenmeye devam edilecek.

Yeni protokolde korunan hükümlerden birini de eczanenin kapanması, devredilmesi, ruhsatının askıya alınması veya eczacının vefatı halinde; kapanma, devir, ruhsatın askıya alınma veya vefat tarihinde sözleşme kendiliğinden sona ereceği; kapanış, devir veya askıya alınma işleminin ise 15 (on beş) iş günü içinde SGK’ya bildirme zorunluluğu oluşturuyor.

 

30 Ekim’e Kadar İmzalanacak

Eczacılar, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak, bu protokolün tüm maddelerini, sayfalarını ve eklerini içeren TEB tarafından bastırılmış ve her sayfası eczacı tarafından imzalanmış “Tip Sözleşmesini” (EK-1) ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesini” (EK-6) kullanmalılar. Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki hasılatı gösterir (EK-5) formunun bir örneği SGK’nın ilgili il müdürlüğüne ibraz edilmek zorunda.

Sözleşmeler 30/10/2020 tarihine kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi bu   tarih   itibariyle feshedilmiş sayılacak.

Serbest eczanelerde protokolünü yenilemek için SGK’nın ilgili il müdürlüğüne başvurmayan varsa, daha fazla gecikmeden başvurmasını tavsiye ederiz.

 

Tıbbi Malzeme Protokolü de İmzalanacak

Yeni protokol 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giriyor. Protokolün süresi 4 yıl olarak belirlenmiş durumda, yani 1 Ekim 2024’e kadar devam edecek şekilde tasarlanmış bulunuyor. Ancak SGK ile TEB her yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılması konusunda uzlaşmış durumda.

Son protokol ile eczacıların tıbbi malzeme satışının da düzenlendiğini belirtelim. Önceki dönemlerde ayrı bir protokol olarak imzalanan bu sözleşme yeni protokolde EK-6 olarak eklenerek eczacılara sunulacak. Buna göre ilaç sözleşmesini imzalamak için SGK’ya başvuran eczalare EK-6 maddesinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi” de imzalatılacak.

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünler, her zaman olduğu gibi üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacak altyapı olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmeye devam edilecek.

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 03.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020, 18.09.2020, 24.09.2020 ve 01.10.2020 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.