REÇETE HİZMET BEDELLERİNDE %50 ARTIŞ YAPILDI

0

Bilindiği üzere ülkemizde sağlık hizmetlerinin kamusal finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmakta. SGK’nın 25 milyon sigortalısı, 14 milyon emeklisi, 9,5 milyon GSS’lisi ve tüm bunların 35,5 milyon ailesi ile birlikte doğrudan 84 milyona hizmet sunması söz konusu.

SGK’nın sağlık hizmetlerini finanse ettiği kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme teminleri ise SGK ile TEB’e bağlı serbest eczaneler vasıtası ile oluyor.

Bu çerçevede TEB ile SGK arasında imzalanan protokoller eczacılar için çok önemli. Zira, SGK protokolü ile eczacıların hakları ve yükümlülükleri belirleniyor. SGK protokolleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenecek reçete hizmet bedellerini ve reçete faturalarına uygulanacak iskonto oranlarını da belirlediğinden ötürü özel bir önem arz ediyor.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de 4 Mart 2022’de TEB ile SGK arasında imzalanan 2022/1 sayılı Ek Protokol ile değiştirildi.

Yeni SGK Protokolü ile yapılan değişiklikler şu şekilde: Yatan Hasta Reçeteleri: Eskiden “SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyen yatan hastalara ait reçetelerde “Eczanemizde Yoktur. Yatan Hasta” kaşesi ve başhekimlik onayı aranırken yeni protokoldeki düzenleme ile artık bu reçetelerde “Yatan/Günübirlik Hasta” kaşesi ve başhekimlik onayı aranacaktır. Böylece “Eczanemizde yoktur. Yatan hasta” kaşesi artık reçete eki belgeler arasından çıkartılmış bulunuyor.

Şeker Ölçüm Çubuklarının Temini: Bir başka değişiklik “Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler” ile ilgili oldu. Bu tip reçetelerde reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve/veya karekodlar ve varsa fiyat kupürleri reçete çıktısına yapıştırılacak. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısına yapıştırılması gerekmekte.

Bu ürünlerin ÜTS ne tanımlanması halinde, SGK’ca yapılacak düzenlemelere uyulması gerekiyor. Satış bildirimi ÜTS üzerinden yapılan ürünler için fiyat kupür, karekod ve/veya barkod eklenmesine gerek bulunmuyor.

Sözleşmenin Eczacılarca İmzalanması: SGK ile TEB arasında imzalanan 2022/1 sayılı Ek Protokol hükümleri çerçevesinde 29.04.2022 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler MEDULA sisteminde oluşmuş kayıtlara göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilecek.

İnsülin Kalem İğne Uçları ve Kartuşlarının Karşılanması: Son protokoldeki bir başka değişiklik “İnsülin kalem iğne ucu bedelleri” ile ilgili. Bu kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun ve/veya karekodun reçeteye eklenmesi halinde SUT’un ilgili maddesine göre ödenir. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısına yapıştırılması gerekmekte. Önceki halde barkod ve karekodun birlikte reçete çıktısına yapıştırılmasına gerek yokken yeni düzenlemede her ikisinin de eklenmesi zorunlu hale getirildi.

Reçete Bedelleri Geriye Dönük Uygulanıyor: Yeni protokol 1 Ekim 2021 tarihinden başlayarak geçerli olacağından ötürü yeni eczacı iskonto oranları ve reçete hizmet bedelleri de bu tarihten sonra uygulanacak. Başka bir ifade ile Eczacılar geriye dönük olarak 1 Ekim’den başlamak üzere zam almış bulunuyor. İskonto oranları ve reçete hizmet bedelleri geriye dönük uygulanacağından ötürü SGK Protokolün 9.1 numaralı maddesi ve 9.2 numaralı maddesinde yer alan mali konuların bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenmesine ilişkin hükümleri bu yıla mahsus uygulanmayacak.

Eczane İndirim Oranları: Yeni Ek Protokolde yapılan “Eczane İndirim Oranlarında ise değişiklik yapılması. Yeni dönemde de eczane indirim oranları eskiden olduğu gibi şu şekilde uygulanmaya devam edilecek:
1.250.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,
1.250.000 TL’den 1.562.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,
1.562.500 TL’den 1.875.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,
1.875.000 TL’den 2.625.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,
2.625.000 TL’den 3.125.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,
3.125.000 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılacak.

Reçete Hizmet Bedellerindeki Artış: Yeni protokolde yapılan önemli bir diğer değişiklik ise “Reçete Hizmet Bedelleri”nde oldu. Buna göre, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına aşağıdaki şekilde uygulanacak.

Artış Oranları %50 Bandında Oldu: Şunun altını çizmek gerekiyor: Düzenlemeye esas tutulan hasılat oranlarında %25 oranında artış yapıldığı da dikkate alınmalı. Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde reçete başına hizmet bedeli oranlarında yüzde 50 üzerinde artış yapılmış bulunuyor. Keza, uygulamanın 1 Ekim 2020’den itibaren geriye dönük uygulanacağı da dikkate alındığında eczacıların en az resmi TÜİK enflasyon oranı (TÜFE %48) kadarki kaybı karşılanmış bulunmakta.

Reçete Bedellerinde Uygulama Esasları: Reçete Hizmet Bedelleri ve Eczane İskonto Oranlarında uygulama esaslarında ise bir değişiklik yapılması. Buna göre, bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanacak. Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenecek. Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunlu olacak. Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilecek.

Artış Oranları %50 Bandında Oldu: Şunun altını çizmek gerekiyor: Düzenlemeye esas tutulan hasılat oranlarında %25 oranında artış yapıldığı da dikkate alınmalı. Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde reçete başına hizmet bedeli oranlarında yüzde 50 üzerinde artış yapılmış bulunuyor. Keza, uygulamanın 1 Ekim 2020’den itibaren geriye dönük uygulanacağı da dikkate alındığında eczacıların en az resmi TÜİK enflasyon oranı (TÜFE %48) kadarki kaybı karşılanmış bulunmakta.

Reçete Bedellerinde Uygulama Esasları: Reçete Hizmet Bedelleri ve Eczan İskonto Oranlarında uygulama esaslarında ise bir değişiklik yapılması. Buna göre, bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanacak. Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenecek. Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunlu olacak. Yıllık
reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilecek.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g),
7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 24.02.2022, 03.03.2022 ve 10.03.2022 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

SGK İlaç Ödeme Komisyonu’nun Takvimi Belli Oldu: SGK’nın 2016 yılında yürürlüğe koyduğu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda belirlenen 2022 yılı İlaç Geri Ödeme Komisyonu başvuru tarihleri SGK’ca
belirlenmiş bulunmaktadır. 2022 yılı Birinci Dönem Başvurularının 5 Nisan 2022 tarihine kadar yapılması gerekirken 2022 yılı İkinci Dönem Başvurularının 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yapılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Başvuru dosyalarında, duyurulan tarihlere kadar, İlaç Başvurularına Esas Usul ve Esaslarda belirtilen belgelerin, satış izin belgesi dahil olmak üzere eksiksiz olması gerekmektedir.

YUPASS Tüm Ülkeler İçin Başlatıldı: Bilindiği üzere Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda sağlık uygulamalarına ilişkin işlemleri daha önceden Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemine (YUPASS) dahil edilerek uygulamaya açılmış idi.

SGK sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerin tümü için Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi (YUPASS) uygulamasına 1 Mart 2022 tarihi itibariyle başlamış
bulunmaktadır. (Daha önce sadece altı ülke kapsamda idi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda). Buna göre sözleşmeli ülkelerden gelen ve ülkemizde sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkı olan tüm sigortalılar SGK’ca karşılanan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için hastanede ve eczanede MEDULA üzerinden provizyon almak zorunda olacaktır. Buna göre; 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere 01.03.2022 tarihinden itibaren sunulan sağlık hizmetleri (sağlık hizmeti sunucularında 01.03.2022 tarihinden önce yatışı yapılan kişilerin taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedaviler hariç), MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak
gerçekleştirilecektir. MEDULA’dan provizyon alamayan kişilerin mutlaka YUPASS sistemine kayıt yaptırmaları gerekecektir.