Multi-Vitamin & Mineral Destekleri

0

Günümüzde beslenme ile vücudumuzun gereksinim duyduğu tüm vitamin ve mineralleri eksiksiz olarak alamadığımız artık tartışılmaz bir gerçek.

Geçtiğimiz yıllarda multivitamin kullanımının gerekli olup olmadığı tartışılırken günümüzde
kullanılması gereken vitaminlerin dozları ve kullanım şekilleri ilgi odağıdır.

Vitamin ve mineraller vücudumuzda birçok sistemin doğru çalışması ve enzimlerin sağlıklı
işleyişi için gereklidir. Fakat bir enzimin çalışması için tek bir vitamin ya da tek bir mineralin varlığı yeterli olmaz. Genellikle vitaminler ve mineraller birbirleriyle koordineli olarak görev yaparlar. Örneğin doğumsal anomalilerin önlenmesi için gebelik dönemi  öncesinde ve gebeliğin ilk aylarında özellikle alınması önerilen folik asit, başka bir vitamin olan biotin eksikliğinde vücutta aktif formu olan l-metilfolata dönüşemez. Ya da kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum yeterli magnezyum olmazsa kemiklerde kalamaz.  Magnezyumun emilimi ise B 6 vitaminini varlığına ihtiyaç duyar. Bunlar gibi vitamin ve minerallerin beraber çalıştığını gösteren pek  çok örnek bulunmaktadır ve bu da bize özel destek kullanımlarında bile temel vitamin ve  mineral eksikliğinin olmamasına dikkat etmek  gerektiğini   göstermektedir. Bunun için de en pratik ve uygun çözüm günlük gereksinimimizi
karşılayabilecek bir multivitamin kullanmaktır.

İyi bir multivitaminin özellikleri:

• İyi bir multivitamin mineral kombinasyonu öncelikli olarak esansiyel olan yani vücudun
üretemediği, bu nedenle mutlaka dışarıdan alınması gereken vitamin ve minerallerin
tümünü, ayrıca gerekli eser elementleri  içermelidir.

• Hem etkinliği, hem de vücuda uyumu açısından iyi bir multivitaminden öncelikli olarak
doğal içeriğe sahip olması beklenir. Çünkü vitaminleri doğal kaynaklardan  elde edilebileceğimiz gibi, kimyasal sentezle de elde etmek mümkündür. Sentezle elde edilen vitaminler genellikle doğal olanına göre vücutta daha az emilir ve daha az kullanılırlar. Örneğin doğal E vitamini (d-alfa tokoferol), sentetik E vitaminine (dl-alfa tokoferol) göre daha güçlüdür.

• İyi bir multivitamin formülasyonu vitamin ve mineralleri optimum dozda içermelidir. Optimum doz, vücudun temel işlevlerini yerine getirmenin yanında, diğer özellikleri
ile vücudumuza faydalı olacak ancak vücut üzerinde herhangi bir olumsuzluğa ya da yan
etkiye neden olmayacak dozları ifade eder.  Optimum dozda alınan vitamin ve mineraller
temel işlevlerinin yanı sıra farklı etkilerle organizmayı destekler.

• Antioksidan etkili vitaminlerin optimum düzeyde alımı buna en iyi örnektir. C, E vitaminleri, selenyum ve çinko mineralleri vücutta birçok enzim faaliyetinde anahtar
rol alırlar. Bu vitamin ve minerallerin düşük  miktarlarda alınmaları bile sözü edilen enzim
faaliyetlerinin devamı için yeterli olabilirken, optimal dozlarda alınmaları ayrıca vücutta
antioksidan koruyucu etkinlik göstermelerini sağlar. Antioksidanların kullanım amaçlarına
gelecek olursak… Yaşlanma sürecinin geciktirilmesi, kanser ve kalp hastalıkları  gibi serbest radikal hasarına bağlı  dejeneratif hastalıkların gelişme riskinin azaltılması antioksidan özelliğe sahip takviye kullanımını ile sağlanabilir.

• Tek bir antioksidan alımı yerine farklı antioksidanların bir karışımını almak sinerjik  etkileri sayesinde daha güçlü koruyuc  özellikler göstermelerini sağlayacaktır. Bu nedenle antioksidan etkili vitamin ve mineralleri içeren multivitamin takviyeleri tam bir antioksidan koruma için idealdir.

• Multivitamin formülasyonlarında dikka edilmesi gereken başka bir nokta da içerisinde bulunan minerallerin formudur. Şelat edilmiş mineralleri bulunduran multivitamin formülasyonları emilim ve etki kapasitesi bakımından çok daha avantajlıdırlar.

Şelat edilmiş minerallerin kullanımı emilimi zaten zor olan minerallerden vücudun daha
rahat faydalanmasına olanak verir. Mineraller yüklü halde alındıklarında vücut tarafından
şelatlanarak emilirler. Şelatlama, yüklü mineralin bir aminoasit zinciri ile sarılarak
vücudun daha kolay emebileceği yüksüz şekle gelmesidir ki vücudumuzda mineraller bu
şekilde şelatlanarak taşınırlar. Yani yüklü halde  alınan mineralden vücudun faydalanabilmesi için vücutta özel bir işlem devreye girer. Özellikle sindirim problemi yaşayan kişilerde bu işlemin gerçekleşme zorunluluğu, mineralden alınan verimi oldukça düşürür. Minerallerin şelat halde alınması ise bu ara işleme gerek duymadan vücudun mineralleri  emebilmesine olanak verir. Bu sayede alınan daha düşük dozlarda bile daha yüksek etki alınır. Minerallerin şelat edilerek kullanılması özellikle sindirim kanalında hassasiyet yaratan demir gibi minerallerin kullanımını kolaylaştırmakta ve etkisini
arttırmaktadır.

Vücudunuzun sistemli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan vitamin ve mineral gruplarını eksikliğinin oluşmasına izin vermeyin. Düzenli olarak tetkiklerinizi yaptırın.