Majistral Eczacılar Derneği

0

Değerli meslektaşlarım,
Ülkemizde eczacılık artık sadece eczaneler düzeyinde bir meslek olarak algılanmaya başlanınca, meslek örgütlerimizin de tüm çalışmaları eczane rutini üzerine evrilmiş durumda olmaktadır. Genel kurul çalışma raporları da bunları teyit etmektedir. Bunu bir tenkit olarak kabul etmeyiniz lütfen zira mesleğimizi ilaç kutusunun esiri haline getirdikten ve bunu kabullendikten sonra yapılan bazı sosyal aktiviteler dahi mesleğe bir şeyler katmıyor.

Bu yetersizlikler ortamında Majistral Eczacılar Derneği’nin kurulduğunu duydum. Hem çok sevindim hem de çok üzüldüm. Çünkü asıl mesleği ilaç üretim sanatı olan eczacı demek ki, meslekten ne denli uzaklaşmış ki böyle bir derneğin gereksinimi doğmuş.

Değerli meslektaşımız Ahmet Nezihi Pekçan’ı bu çabaları için özellikle kutlamak gerek. Meslektaşımız zaten uzun süredir bu çabasını inatla sürdürmekte ve çeşitli şehirlerde
yaptığı toplantılarda eczacıları asıl mesleklerine sahip çıkmaları konusunda adeta cansiperane çalışmaktadır. Genel Kurul çalışma raporunda hedeflerini; ‘’Majistral Eczacılar
Derneği, eczacının sanatı olan majistral üretim faaliyetlerinin etkinleştrilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile eczacılara ve hekimlere yönelik her nevi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapan eczacı kuruluşlarına destek vermek” şeklinde belirlemiş.

Vizyonu eczacılık mesleğini geliştirmek olan meslek örgütlerimiz bu çalışmalara sahip çıkmalı ve buradan mesleği çağdaş seviyeye ulaştırarak saygınlığını sağlamalıdır. Burada halk sağlığı konusunda öncelikli bazı preparatların formüle edilmesi ve bunların reçetesiz eczanelerde yapılması sağlanmalıdır. Buna bağlı yeni bir formülasyon ve tarife oluşturmalıdır. Ama öncelikle eczanelerimizde laboratuvarlarımızı çağdaş düzeye getirilmesi için bir plan uygulanmalıdır ki bu konuda da raporda majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesinden bahsedilmektedir. Nezihi Pekcan arkadaşımızın seminerlerinden bazılarına katılmış birisi olarak çalışmalarının üniversitelerden başlamak üzere uygulanması ve eczane eczacılığına kazandırılması gerekmektedir. Eğer bu çalışmaları arttırmaz ve mesleğimiz adına gerçek işimiz olan eczacılık sanatı üzerine ağırlık vermezsek meslek kuruluşlarımız yakında
eczane işletme kuruluşları haline dönüşecek gibi…

Bu tuzağa düşmemeliyiz.
Saygılarımla…