Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Bünyamin ESEN SGK'dan BildiriyorGenelGüncelSGK HaberleriYazarlar

Kâğıt Reçetelerde Nelere Dikkat Etmeli?

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılından bu yana e-reçetelerin MEDULA “SGK Kurumsal Hekim Şifresi” ile, sonrasında ise güvenli elektronik imzaya sahip hekimler tarafından yazılabilmesi uygulamasına geçmiş bulunuyor. MEDULA erişimi olan tüm hekimlerin mutlaka hukuki olarak ıslak imza ile eşit olan güvenlik elektronik imza edinmeleri ve tüm reçetelendirme ve raporlandırma işlemlerini bu e-imza ile gerçekleştirmeleri zorunlu bulunuyor.

Halkımız de e-Reçeteye alıştı. Artık hastalar doktora gittiklerinde kâğıt ortamında düzenlenmiş reçete istemiyor, yalnızca e-Reçete numarasını alarak yahut da ellerinde bu numara olmasa dahi kimlikleri ile Eczaneye başvurarak doğrudan ilaçlarını temin edebiliyor. Sağlık Karnesi ve manuel reçete dönemleri geride kaldı. Türkiye sağlık alanında elektronik altyapıyı çok iyi kullanın dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Ülkemizin son yirmi yılda yaşadığı sessiz devrimi ifade etmek için Sağlık Karnelerinden MEDULA’ya geçişi anmak bile yeter. Bu tür hizmetler hem vatandaşın işini kolaylaştırıyor hem de eczaneler başta olmak üzere tüm sağlık hizmet sunucularının işini kolaylaştırıyor.

Doktorun Elektronik İmza Onayının Aranmadığı Haller

Elektronik imza sayesinde reçetelendirme ve muayene süreçlerinin tümüyle güvenlik hale getirilmesi hedeflemiş bulunmakta. E-imza kullanmak tüm hekimler için bir zorunluluk, yani tercihe bağlı değil.

Ancak şunu belirtelim: Hekimlerin başvurdukları halde güvenli elektronik imzalarının henüz temin edilememesi ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza/çalıntı gibi durumlarda istisnalar uygulanabiliyor. Bu gibi durumlarda ilgili hekim ya da sağlık hizmet sunucusunun gerekçeleriyle birlikte bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması ve Merkez Müdürlüğünün gerekçeleri uygun görmesi halinde 3 (üç) ay süreyle “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete yazılabilmesine sistem tarafından izin veriliyor.

Ancak bu söylediğimiz ancak istisnai hallerde geçerli olmakta. Yoksa ilaç reçetelerinin güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik olarak düzenlenmesi esas.

Hangi Kâğıt Reçeteler Eczanelerce Karşılanabilir?

Burada, eczacılar açısından özel bir önem arz ettiği için SUT hükümlerine göre hangi reçetelerin manuel olarak yazılabileceğini, e-reçete kapsamında olmadıklarını sıralayalım:

“Yabancı ülkelerle yapılan ‘Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri’” kapsamında SGK tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler (Almanya sigortalılar hariç),
Majistral ilaç içeren reçeteleri,
Alerji aşıları reçeteleri,
İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,
SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
Acilde düzenlenen reçeteler,
Aile hekimleri tarafından ‘gezici sağlık hizmeti’ kapsamında düzenlenen reçeteler,
Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler.
Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunlu).
“Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.

Söz konusu bu reçete türleri istisnai kabul ediliyor ve bu reçetelerin manuel olarak düzenlenebilmesi mümkün oluyor. Ancak bunlar dışındaki reçetelerde e-reçete zorunlu.

“MEDULA Çalışmıyor” Kaşesi ve Doktor İmzası Gerekli

Burada akla gelen öneli bir konuyu çeşitli nedenler ile e-reçete düzenlenememesi hallerinde reçetelerin nasıl düzenleneceği oluşturuyor. MEDULA sisteminin çökmesi yahut da doktorların e-reçete yazacak e-imzaları olmaması hallerinde ne yapmak gerekmekte?
Öncelikle MEDULA sisteminin çalışmaması durumunu ele alalım. MEDULA’nın çalışmaması durumunda düzenlenen manuel reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmesi zorunlu. Eczacıların kendilerine gelen reçetelerde mutlaka bu ibareyi aramaları gerekiyor.
Eskiden bu şekilde düzenlenen manuel reçetenin mutlaka başhekimlik veya mesul müdür tarafından onaylanması zorunlu idi. Ancak bu durumun hastanelerde yoğunluğa neden olması nedeniyle SGK son yıllarda reçete üzerinde sadece hekim onayını kabul ediyor. MEDULA Hastane sistemi yönetici ekranlarında sağlık hizmeti sunucuları başhekimlikleri tarafından sistemlerin çalışmadığının beyan edileceği alan tanımlanmış bulunuyor ve başhekimliklerce sistemlerin çalışmadığı tarih ve saatin bu alana kaydedilmesi gerekmekte olup gerekli kontroller SGK’ca ayrıca yapılıyor.
Yeni sistemde sistemlerin çalışmaması durumunda düzenlenen manuel reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin bulunması ve bunun reçeteyi yazan hekim tarafından kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilerek onaylanması yeterli oluyor. Bu şekilde gelecek reçetelerin eczaneler tarafından karşılanmasında da ödemeleri SGK’dan almak anlamında herhangi bir sorun yaşanmıyor.

***
EYT’lilere 5 Puanlık Teşvik Geldi

Bilindiği üzere yılların sorunu olan EYT 03.03.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çözüldü. Kanun ile sayıları ilk elde 2,5 milyona varan kişi hemen emekli olabilme hakkına kavuştu. EYT Yasası ile emekli olacak kişilerin işyerlerinde çalışmaya devam etmelerini temin etmek üzere de 5 Puanlık Prim Teşviki uygulaması getirildi. EYT Yasasıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 95’inci madde eklenerek EYT kapsamında emekli olmadan önce çalıştığı son işyerine otuz gün içerisinde Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi (SGDP’li) olarak girişi yapılan kişilerin sigorta primi işveren hissesinin 5 Puanlık kısmının işyerinde çalışmaya devam ettiği sürece Hazine’ce karşılanması esası getirildi.
SGK 5 Puanlık EYT Teşvikinin uygulama ayrıntılarını 2023/19 sayılı Genelgesi’nde açıkladı. EYT’li emekliler için 15510 kodu ile MUHSGK vermek gerekiyor. Bu kapsama giren sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlama yapılması ve e-beyanname uygulamasından 15510 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılması gerekiyor.

Bununla birlikte, kapsama giren sigortalılara 5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığı hususu teşvik tanımlama ve beyanname verilmesi aşamasında tespit edilemeyeceğinden, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ve bu talebe istinaden 5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılması ve 15510 kanun numaralı beyannamenin düzenlenmesi önem arz etmektedir.
5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesi kapsamında tanımlama yapılarak bildirimleri 15510 kanun numarası ile düzenlenen sigortalıların, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ancak bu talebe istinaden anılan madde kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmayan sigortalılar olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde teşvikten yersiz yararlanılmış olunacağından, yersiz yararlanılan 15510 kanun numaralı beyannameler hatalı teşvik listesi ile takip edilecek ve söz konusu bildirimlerin düzeltilmesi gerekecek.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

SGK Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 31.03.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023 ve 28.04.2023 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

EYT’li Eczacılara Bağ-Kur Borcu Yok: Bilindiği üzere EYT Kanunu 3 Mart tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak. Söz konusu kanun kapsamında ilk defa 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalı girişi bulunan kişilerin emekliliklerinde yaş şartı aranmayacak. SSK’lı statüde olanlar 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim günü ve kadınsa 20 erkekse 25 yıl sigortalılık süresi, Bağ-Kur’lu statüde olanlar ise kadınsa 7 bin 200 erkekse 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Böylece eczacı olarak çalışan ve zorunlu Bağ-Kur ödeyen okurlarımız da kadınsa 20 yıl erkekse 25 yıl fiili hizmetle yaşa tabi olmadan emekli olabilme hakkına kavuştu. Emekli olduktan sonra eczane işletmeyi sürdürecek EYT’li eczacıların tekrardan Bağ-Kur’lu sayılmayacağını ve 5510 sayılı Kanundaki ilgili hükümler gereğince prim ödemelerinin gerekmeyeceğini tekrardan hatırlatmış olalım.

Deprem Bölgesinin Sağlık İşlemleri Adana’ya Devredildi: Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Ocak 2023 (dahil) döneminden itibaren Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülen işler eczacı ve diğer sağlık hizmet sunucularının sorun yaşamaması açısından devredilmiş bulunuyor. Buna göre, Adana ve bağlı illerde (Hatay, Mersin, Osmaniye) faaliyet gösteren SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına (hastane, diyaliz merkezi, tıp merkezi vb.) ait fatura ve eki belgelerin; sözleşmelerinin yürütümü, teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst komisyonlara havale ve ödeme işlemleri Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yerine getirilecek. Keza, Adana ve bağlı illerde (Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis) SGK ile sözleşmeli eczanelerin Kurumumuza gönderecekleri reçete ve eki belgeler ile eczanelerden, reçete düzenlenmesi suretiyle temin edilen tıbbi malzemelere ait fatura ve eki belgeler dahil olmak üzere; sözleşmelerinin yürütümü, teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi, üst komisyonlara havale ve ödeme işlemleri ile Adana ve bağlı illerde (Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis) SGK ile sözleşmeli satış merkezi/merkez tarafından ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura ve eki belgelerin; sözleşmelerinin yürütümü, teslimi, incelenmesi, itirazların değerlendirilmesi ve ödeme işlemleri Nisan 2023 (dahil) döneminden itibaren Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bütün eczacı ve sağlık hizmet sunucusu okurlarımızın dikkat etmelerini tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu