Işık Boyacıgiller’i Anarken…

0

Değerli meslektaşlarım,
Her yıl sonu Işık Boyacıgiller’i anma töreninde biz eczacılar adeta bir yılın mesleki kritiğine
girer o kısa zaman diliminde orada bir düşün bulutu oluştururuz.
Tabi Işık Boyacıgiller konuşulduğunda kooperatif düşüncesi hep ön planda olur. Oysa Işık,
kooperatiften önce bizim oda başkanımızdı. Kooperatif başkanlığı döneminde de bir dönem
Çağdaş Eczacılar Lab. Başkanlığı da yaptı. Kooperatiflerin birer ekonomik örgüt olarak
büyümesi o yönde daha çok konuşmamızı sağlasa da bana göre kooperatif deposu Işık ile
birlikte o dönem eczacıların ortak olarak ortaya koydukları mesleki felsefenin eczanelere
yönelik sadece bir çıktısıydı.
Esasen ortaya konmak istenen felsefe ulusal halk sağlığında eczacının yeri ve görevleri
tanımının doğru yere oturtulması idi. 3 nesil bir eczacı ailenin ferdi olarak eczacılığın bu
tanıma ihtiyacı olduğunu ben de benimsediğimden çağdaş eczacılar kadrosuna katıldım.
Burada geniş perspektiften bakarsak Işık önderliğinde yapılan, eczacılığa ve de
eczanelerimize yeni bir vizyon kazandırmaktı. Bunda bence son derece başarılı olundu. Ve
de küresel ekonominin eczanelerimizi ürün üzerinden zora sokacağı öngörülerek eczacı
odaları mesleki bir proje olarak kooperatiflerin kuruluşuna öncülük etti.
Bu düşünce tüm ülkede heyecan yarattı. Belki sonuç olarak birçok kooperatifimiz belli
dönemlerde ki ekonomik zorluklara dayanamadı kapandı. Fakat kooperatifçilik hareketi bir
şeyi başardı; o da yüksek enflasyon döneminde eczaneleri koruyarak bugünlere taşıdı.
Eğer, bugün ülkede 25 bin civarında eczane var ise bunu büyük ölçüde kooperatiflerimize
borçluyuz. Kooperatifçilik yerel bir heyecandır. O yüzden gönül isterdi ki, her eczacı odası
bölgemizde bir kooperatifimiz olsun. Sanırım bu da tam Işık Boyacıgiller’in dediği gibi tüm
eczacılar bu şekilde edilgen ve bağımlı durumdan kurtulup mesleki ve ekonomik olarak özgür
olabilirdi.
Bugün eczanelerimiz bambaşka sıkıntılar içinde çabalamakta, hayatın biçemi değişti, halk
sağlığı özelleşti ve de tüketici yaklaşımları farklılaştı.
Işık Boyacıgiller’i anlamak demek, zamanın koşullarına göre yeni bir şey söyleyebilmek
demektir. Ülkemizde bir gün eczacılığı eczaneye egemen kılabilirsek yeni bir dünya
kurabiliriz diye düşünüyorum.
Saygılarımla…