Influenza A ve B’de ilaç tedavisi

0

Mevsimsel grip, grip A veya B virüslerinin neden olduğu akut bir solunum hastalığıdır. Grip dünya çapında, özellikle kış mevsiminde salgınlara neden olur. Akut bir hastalıktır ve hastayı ciddi anlamda etkilemesine rağmen, grip genellikle kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondur. Ancak, bazı yüksek riskli popülasyonlarda artan morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.

İnfluenza tedavisi için üç sınıf antiviral ilaç mevcuttur:

 1. Hem influenza A hem de B’ye karşı aktif olan nöraminidaz inhibitörleri, zanamivir, oseltamivir ve peramivir.
 2. İnfluenza selektif endonükleaz inhibitörü, influenza A ve B’ye karşı aktif olan baloksavir.
 3. Sadece influenza A’ya karşı aktif olan adamantanlar, amantadin ve rimantadin, dirençli izolatlarda belirgin bir artış nedeniyle, Birleşik Devletler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), adamantanların Influenza tedavisi için bazı özel durumlar hariç kullanılmamasını önermektedir.

İlaç tedavisinin Faydaları:

İlaç tedavisi hemen başlatıldığında, bir nöraminidaz inhibitörü veya baloksavir ile antiviral tedavi grip semptomlarının süresini yaklaşık yarım ila üç gün kısaltabilir; Çoğu çalışmada, ilk 24 ila 30 saat içinde ve başvuran ve ateşi olan hastalarda en çok fayda görülmüştür. İlk 48 saat içinde ilaç tedavisi başlanmayan hastalarda ilaç tedavisinin etkisi çok az ya da hiç etki görülmemektedir. Maalesef hastaların sadece %13’ü ilk 48 saat içerisinde doktora başvurmaktadır. İnfluenza tedavisinde fayda sağlamak için tedavinin başlangıç zamanı oldukça önemlidir.

Bazı çalışmalar, antiviral tedavinin influenza komplikasyonlarının şiddetini ve insidansını azalttığını, özellikle yaşlı yetişkinlerde influenza için hastaneye yatışta; yatış süresini ve influenza ile ilişkili mortaliteyi azaltığı bulunmuştur.

Tedavi için hedef popülasyon:

Şiddetli hastalığı olan (hastaneye yatma veya alt solunum yolu enfeksiyonu riski olan) veya komplikasyon riski yüksek olan bireylere antiviral tedavi uygulanmalıdır. Tedavi en kısa süre içerisinde başlanmalıdır.

Yüksek riskli yetişkin hastalar:

 • 65 yaş ve üstü olanlar
 • Hamile veya doğum sonrası kadınlar (doğumdan sonraki iki hafta içinde)
 • Uzun süreli bakım tesislerinde ikamet edenler
 • Yerli Amerikalılar ve Alaska Yerlileri
 • Aşırı obezitesi olanlar (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)
 • Bazı kronik tıbbi rahatsızlıkları olan bireyler (örneğin, immün yetmezlik durumu, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı)
 • Glukokortikoidler veya diğer immünosüpresif ilaçlar alanlar

Amerika Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi ‘ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği kılavuzlarına göre hemen ilaç tedavisi başlanması gereken hastalar:

 • Hastaneye yatmadan önce geçen hastalık süresine bakılmaksızın influenza ile yatan hastalar
 • Hastalık süresine bakılmaksızın ciddi veya ilerleyici hastalığı olan ayaktan hastalar
 • Hastalık süresine bakılmaksızın, yukarıda tanımlandığı gibi influenza komplikasyonları açısından yüksek risk altında olan hastalar

Amerika Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi ‘ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği kılavuzlarına göre ilaç tedavisi açısından değerlendirilmesi gereken hastalar (gerekli durumlarda doktor ilaç tedavisi başlamalıdır):

 • İlk 48 saat içerisinde hastaneye başvuran hastalarda hastalık süresini kısaltmak için başlanabilir.   Hastalık başlangıcından 48 saat sonra başvuranlar antivirallerle tedavi edilmemelidir çünkü çoğu çalışma faydalı olmalarının mümkün olmadığını göstermektedir.
 • Grip komplikasyonları açısından yüksek risk altında olan kişiler ve özellikle ciddi şekilde bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ile teması olan semptomatik ayaktan hastalar.
 • Grip komplikasyonları açısından yüksek risk altında olan hastalara, özellikle ağır bağışıklığı zayıflamış hastalara rutin bakım yapan semptomatik sağlık hizmeti sağlayıcıları

Pediatrik hastalarda ilaç seçimi:

Çocuklarda influenza’nın önlenmesi ve tedavisi için üç sınıf antiviral ilaç mevcuttur: nöraminidaz inhibitörleri (oseltamivir, zanamivir, peramivir, laninamivir), influenza selektif endonükleaz inhibitörü (baloksavir) ve adamantanlar (M2 inhibitörleri, amantadin ve rimantadin).

 • Oseltamivir, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 haftadan büyük bebeklerde influenza A ve B virüslerinin tedavisi ve 1 yaşından büyük çocuklarda influenza A ve B virüslerinin profilaksisi için onaylanmıştır. Oseltamivir oral olarak uygulanır. İnfluenza ile hastaneye yatırılan hastaların tedavisi için oral oseltamivir CDC tarafından önerilmektedir; şiddetli, komplike veya ilerleyici hastalığı olan hastalar için; ve gripten kaynaklanan komplikasyonlar için risk faktörleri olan hastalarda ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Zanamivir hem influenza A hem de B virüslerine karşı aktiftir. Zanamivir, Amerika Birleşik Devletleri’nde ≥5 yaş üstü bireylerde influenza profilaksisi ve ≥7 yaş arası bireylerde influenza tedavisi için onaylanmıştır.
 • Peramivir hem influenza A hem de B virüslerine karşı aktiftir. Peramivir, Amerika Birleşik Devletleri’nde 48 saatten kısa süredir hasta olan ≥2 yaş hastalarında influenza tedavisi için intravenöz olarak uygulanan bir nöraminidaz inhibitörüdür.
 • Baloxavir, mRNA sentezinin başlamasını inhibe ederek influenza proliferasyonunu bloke eder. İnfluenza A ve influenza B virüslerine karşı aktivitesi vardır. Japonya’da 12 yaşından büyük çocuklarda ve en az 10 kg ağırlığında olan 12 yaşından küçük çocuklarda ve ABD’de 12 yaşından büyük çocuklarda (yüksek riskli kişiler dahil) grip tedavisi için lisanslanmıştır.
 • Amantadin ve rimantadin adamantanlardır (M2 inhibitörleri olarak da bilinir). Adamantanlar, etkili viral replikasyon için gerekli olan bir protein kanalı oluşturan influenza A’nın M2 proteinini hedefler. Adamantanlar influenza B virüslerine veya influenza A virüsünün dolaşımdaki suşlarına karşı etkili değildir. 2019-2020 sezonunda influenza tedavisi veya profilaksisi için önerilmezler, çünkü adamantanlara karşı direnç gelişmiştir. Kullanım için önerilmemesine rağmen, amantadin, 1 yaşından büyük çocuklarda influenza A viral enfeksiyonlarının tedavisi için onaylanmıştır. Rimantadin, FDA tarafından 13 yaşından küçük çocuklarda grip tedavisi için lisanslanmamıştır, ancak yayınlanan veriler, 1 yaşından büyük çocuklarda güvenli ve etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Oseltamivir süspansiyon piyasada olamadığında kapsüller açılarak pediatrik formülasyon hazırlanabilir. Kullanılması gereken kapsül, su ve şurup miktarı hazırlanması gereken süspansiyon miktarına ve hastanın kilosuna göre değişir.

15 kg daha zayıf pediatrik hastalar için 6 mg/mL Oseltamivir süspansiyon hazırlama:

 1. 5 mL suyu bir polietilentereftalat (PET) veya cam şişeye yerleştirin.
 2. Kapsül gövdesini ve kapağını dikkatlice ayırın ve 6 adet 75 mg kapsülün içeriğini PET veya cam şişeye dökün.
 3. Tozun en az 2 dakika boyunca ıslanmasını sağlamak için süspansiyonu hafifçe döndürün.
 4. Şişeye 69 mL kiraz şurubu (Humco®), Ora-Sweet® SF veya basit şurubu yavaşça ekleyin.
 5. Şişeyi çocuklara dirençli bir kapak kullanarak kapatın ve aktif ilacı tamamen çözmek için 30 saniye iyice çalkalayın.
 6. “Kullanmadan Önce İyice Çalkalayın” etiketini koyun.
 7. 2° C ila 8° C’de 35 gün veya 25° C’de 5 gün stabildir.
Vücut ağırlığı Total hacim 75 mg kapsül sayısı Gerekli su miktarı Çözücü şurup miktarı Tedavi Dozu Profilaktik Doz
≤15 kg 75 mL 6 5 mL 69 mL 5 mL (30 mg) günde 2 kez 5 gün boyunca 5 mL (30 mg) günde 1 kez 10 gün boyunca
16-23 kg 100 mL 8 7 mL 91 mL 7.5 mL (45 mg) günde 2 kez 5 gün boyunca 7.5 mL (45 mg) günde 1 kez 10 gün boyunca
24-40 kg 125 mL 10 8 mL 115 mL 10 mL (60 mg) günde 2 kez 5 gün boyunca 10 mL (60 mg) günde 1 kez 10 gün boyunca
≥41 kg 150 mL 12 10 mL 137 mL 12.5 mL (75 mg) günde 2 kez 5 gün boyunca 12.5 mL (75 mg) günde 1 kez 10 gün boyunca