Ecz. Vecihi Özerdemli - Eczacının PusulasıGenelGüncelYazarlar

ECZANE SAHİPLERİ DERNEĞİ

Değerli meslektaşlarım,

Geçen gün eczacı odası genel kurulunda bir an bu ‘eczane sahipleriderneği’ genel kurulu olsaydı ne konuşulurdu diye düşündüm.

Eczaneler zor durumda,

SGK uygulamaları,

Eczane kârlılıkları yeterli değil,

İlaç bulunmamakta,

Enflasyon,

İlaç fiyat kararnamesi vs…

Bir an bu insanların eczacı olmadıklarını da düşünelim. Bunlar alt alta bu insanların da konusu olacak mıydı? Tabii ki evet. Çünkü bunların tümü ilacın ticaretini ilgilendiren olaylar. Oysa Eczacı Odalarının görevi eczacılık mesleğinin çağdaş boyutta yapılanması eczacının çağdaş seviyelerde yetiştirilmesi ve eczacının bulunması gereken iş alanlarında çalışmasını sağlamak olmalıdır. O yüzden birinci basamak sağlık hizmetinde olması önemsenir. Ve o yüzden artık yeni bir akademik seviye olan “Klinik Eczacı” düzeyine erişmeli ve yalnız bu seviyedeki eczacıların eczane açabilmesi sağlanmalıdır. Bu anlamda eczacılık eğitimi çok büyük önem taşımaktadır.

Bugünün dünyasında eczacı sağlık sisteminin vazgeçilmez bir bileşenidir. Ne yazık ki ülkemizde işlevimiz bu değildir. Bu anlamda bir kimlik bunalımı içindedir. Eczacılık, sağlık sistemindeki farklı görev yerlerine göre, ulusal görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve eğitiminin de buna göre yeniden yapılanması gerekir. Ancak bu şekilde eczacı bugün sağlık sisteminde katma değer yaratmayan bir tedarikçi konumundan sağlık sisteminin
gerçek ihtiyaçlarını karşılayan bir mesleğe dönüşür.

Yönetici olmak kolay değil ama yeni dünyada işlevsel olabilmek için mesleğin global dünyasından haberli olmak gerekir. Bana göre yönetici olmak isteyen meslektaşlarımız eczacılık konusunda çağdaş bilgiye erişmek için FIP kongrelerini mutlaka takip ediyor olmalıdır. İlacın ticari serüveni ve bu süreçte eczanelerin geleceğini öğrenmek istiyorlarsa mutlaka Dünya Depocular Birliği toplantılarına katılmalıdırlar.

Aksi takdirde hiçbir zaman ilacın global dünyadaki serüvenine hâkim olamayacak dolayısıyla sadece karşınıza gelen dalgalarla mücadele edeceksiniz. Bu da genelde işlevsiz olacaktır.

Çünkü buralarda oluşturulan global planlar ancak sağlık otoriteleri tarafından uygulamaya konduğunda bilgi sahibi olacaksınız ve de önlem alma şansınız asla olamayacaktır.

Biliyorsunuz planı olmayan başka bir planın parçası olmaya mahkumdur.

Eczacı Odalarımızı Eczane Sahipleri Derneği olmaktan kurtarın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu