ECZANE FATURALARINI SGK’YA GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

0

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ülkemiz sağlık sektörünün ne önemli paydaşı. Bunun nedeni kurumun sektördeki eczacılar ve hastaneler başta olmak birçok aktör için tek alıcı veya en güçlü alıcı konumunda olması. SGK monopson piyasa sebebiyle ilaç ve sağlık hizmetlerinin sunumu ve fiyatlandırmasında politika belirleyen, kural koyan bir konumda bulunuyor. Her ne kadar Türk Eczacılar Birliği, Türk Hekimler Birliği, ÖHSAD gibi sektörde güçlü sivil toplum kuruluşları bulunsa da her yıl 80 milyar TL’ye ulaşabilen sağlık ödemesi yapan SGK’nın sahadaki en güçlü oyuncu olduğu su götürmez bir gerçek.

Dolayısıyla SGK kurallarını bilmek hem eczacılara hem de sağlık sektörünün paydaşlarına büyük katkılar sunuyor.

SGK Faturalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilindiği üzere SGK eczane faturalarının ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına geçmiş bulunuyor. Bu çerçevede geçen yıl pilot bölgelerde uygulanmaya başlanılan eczaneler ve özel hastaneler baştan olmak üzere SGK’ca karşılanan reçetelerde ve düzenlenen faturalarda elektronik ortamda gönderme usulü uygulanıyor. SGK’ya fatura gönderirken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli hususun altını çizmek gerekiyor:

İlk olarak, reçete ve eki belgelerin elektronik ortama alınması işleminin reçetenin karşılandığı gün yapılması zorunluluğu olmayıp, bu belgeler eczaneler tarafından dönem sonlandırma işlemi yapılana kadar elektronik ortama aktarılarak MEDULA sistemine yüklenebilmesinin mümkün olduğunu belirtelim.

Keza, elektronik ortama aktarılan fatura ve eki belge asıllarının SGK tarafından saklanması ve arşivlenmesi işlemlerine devam edilmekte.

Faturalar ve Reçeteler Elektronik Ortamda Gönderiliyor

SGK’ya elektronik ortamda fatura göndermenin bir amacı da bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi Bu bakış açısıyla, MEDULA eczane sisteminde oluşturulan belgelerin (Fatura bilgilerini içeren özet döküm listesi (3 nüsha), Reçete ve Hasta Döküm İcmal Listeleri (2 nüsha) vb.) yeniden elektronik ortama aktarılması veya teslimine

gerek bulunmamakta olup yapılacak iş ve işlemlerde MEDULA Eczane Sisteminde oluşan kayıtlar esas alınacak sonlandırılıyor.

SGK’ca gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra (eczanelerce elektronik imza kullanımı ve video konferans altyapısının kurulması) fatura itiraz değerlendirme komisyonu işlemlerinin de bu yolla sisteme yüklenen belgeler ve video konferans uygulaması kullanılarak yapılması planlanmakta. Ancak bu usule henüz geçilmediğinin altını çizelim.
Öte yandan SGK ile sözleşme imzalamış olan eczaneler Maliye Bakanlığı’nın geçen yıl yaptığı düzenleme ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise SGK’ya fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda tutulmuş bulunmakta.

Fatura İncelemesinde Dikkat Edilenler

SGK elektronik ortamda gönderilenler de dahil olmak üzere gerekli görmesi halinde her türlü fatura ve eki reçete, rapor gibi belgeleri inceleyebiliyor. Bu inceleme ya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin fatura inceleme birimlerince yahut da (bir ihbar veya şikâyet olması
halinde) SGK Müfettişleri/Denetmenleri tarafından yerine getiriliyor. Fatura İnceleme Komisyonlarının da en önemli inceleme birimlerinden biri olduğunu belirtelim.

SGK fatura incelemesi esnasında reçete ve eki belgelerin elektronik ortamda eksikliğinin tespit edilmesi halinde eksikliğin de elektronik ortamda giderilebilmesi mümkün olabiliyor. Bu sayede özellikle SSGM bulunmayan illerdeki eczaneler SGK’ya fiilen müracaat etmeden iş ve işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Medikal için de Belgeler Sisteme Yüklenmeli

Medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına da 2022 yılbaşı itibariyle geçilmişti İdi. Medikal malzemelere ilişkin olarak taranıp sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlar:

1- Manuel düzenlenmiş rapor,

2- Manuel düzenlenmiş reçete (ön ve arka yüzü),

3- Tıbbi malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali (e-reçete, manuel düzenlenmiş reçete) *Kronik hastalıklarda reçetesiz temin edilen malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali,

4- Odyo Testi,

5- Taahhütname (ısmarlama protez ortez ve işitme merkezleri için). Eczaneler dahil tüm ilgili sağlık hizmet sunucularına SGK ödemelerinde sorun yaşamaları için online MEDULA sistemine belge yüklerken bu hususlara özel bir dikkat göstermelerini tavsiye ederiz.

Pharmasea Gemide Eczacılık Kongresinde SGK’ya Fatura İbrazında Dikkat Edilmesi Gerekenleri Konuşacağız

Pharmasea Gemide Eczacılık Kongresi’nin bu yıl Dördüncü kez düzenleniyor. 8 Eylül ile 11 Eylül arasında düzenlenecek olan kongrede bir yandan Eczacılık sektörünün temel gündemleri ele alınırken öte yandan da Çeşme- MykonosKos- Rodos- Simi güzergahında güzel bir seyahat gerçekleştirme imkânı olacak.

Daha önce Birinci Pharmase 2015’e de katılmış biri olarak bu yıl da Eczacılık Kongresi’nde ben de olacağım. Kongrede özellikle SGK uygulamaları açısından eczacıların sorunları, SGK’ya fatura ibrazının aşamaları ve dikkat edilmesi gerekenler, SGK protokolünün hükümleri, SGK ödemelerinde hata yapmamanın yöntemleri ve eşdeğer ilaç uygulamaları üzerine bilimsel sunum gerçekleştireceğim. Eczacı dostlarımızın SGK ile ilgili yaşadıkları sorunları birinci elden tartışma ve değerlendirme fırsatı bulacağız. Sektörün en önemli aktörü olan SGK uygulamaları konusunda bilgilerini geliştirmek isteyen tüm dostlarımızı
sunumumuza bekleriz.

Tüm eczacı, hekim ve sağlık sektörü paydaşı dostlarımıza hem bilimsel açıdan güçlü bir mesleki toplantı olarak hem de bulunmaz bir dinlenme fırsatı olarak güzel bir fırsat sunan bu etkinliğe katılmak için gecikmeksizin kayıtlarını yaptırmalarını tavsiye ederim. Özellikle önde gelen eczacılık şirketlerini de sektörün bu en prestijli bilimsel toplantısında sponsor olmalarını şiddetle tavsiye ederim.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 06.05.2022, 12.05.2022, 19.05.2022 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Sistemler Yeniden Uygulanmaya Başlıyor:

Bilindiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermiş olan pandemi sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmet sunucularında kullanılmakta olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğu 11.03.2020 tarihinden itibaren askıya alınmıştı. Uygulamanın durdurulmasındaki temel amaç avuç içi
damar izi tarama cihazına hastaların temas ederek virüs yayılmasının önüne geçilmesi idi.

Pandeminin etkisinin azalması, aşı uygulamasının yaygın olarak yapılması ve SGK’ca görülen lüzum üzerine 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren tüm özel sağlık hizmet sunucularında Biyometrik Kimlik Doğrulaması Uygulamasının yeniden başlatılması kararı alınmış bulunmakta. Tüm özel sağlık hizmet sunucularına avuç içi damar izi tarama cihazları ve yazılımlarında yaşanabilecek sorunları hızlıca çözmelerini önemle hatırlatırız. Zira, 1 Haziran 2022’den itibaren başvuran hastalardan MEDULA sistemi üzerinden provizyon
alabilmek için biyometrik kimlik kontrolü yapılmaması halinde SGK’ca söz konusu sağlık hizmetinin bedelinin ödenmemesi söz konusu olacaktır. Önemle hatırlatalım.