Bilmem Anlatabildim mi? Eczacının sorunları göz ardı ediliyor…

0
Eczacının derdi bitmiyor. Pandemide yaşadığı zorluklar ve ciro kaybı yetmezmiş gibi, anlamsız ve kendisiyle ilgili olmayan hatalardan yapılan reçete kesintileri ile uğraşıyor.

Artık yapay zeka dönemindeyiz. Ama nedense, hekimin branş farkını eczacının kontrol etmesi gerekiyor.

Medula reçete kesilirken hekimin branşını bilmiyor mu, biliyor. E, o zaman yetkisi olmayan ilacı yazmasına en başında sistem onay vermesin.

“Yok eczacı kontrol edecek. Kazara eczacı hata yaparsa, eczacıdan keser gelire yazarız. Global Bütçe’den tasarruf etmiş oluruz” deniyor herhalde.

Sistem işyeri hekiminin diploma no ile tescilini, rapordaki tetkik sonuç rakamlarını, ilacın muadillerini, hastanın elinde olan ilaçları, ödenmeyen ilaç formlarını görüyorsa, doktorun branşını da, eksik teşhisi, raporun hatasını, ilacın yanlış dozunu da görür.

Medula sistemi onay veriyorsa eczacı hastaya ne diyecek.

Efendim, sizin doktorun branşı bu ilacı vermeye yetkin değildir, her ne kadar sistem onay verse de ben vermiyorum” mu diyecek.

Sonrasında da üstüne bir dayak mı yesin..!!

Eczacı Medula sisteminin onay verdiği her ilacı vermek zorundadır. Çünkü öncelik hasta sağlığıdır. Hastanın ihtiyacı olan ve bir an önce kullanmaya başlaması gereken ilacı vermemesi hastanın sağlığını olumsuz etkileyecektir.

Biliyorlarki eczacı yeminine sadıktır, zarar da etse, geri ödemede kesinti olacağını bilse de o ilacı verir. Bunu yani eczacıların reçetelerinden kesinti geliri kalemini sanırım, bir nevi trafik cezası gibi görüyorlar.

Eczacı eczacılık yaparak olası çarpraz etkileşimli ilaçların yazıldığı veya hastanın genel durumuna uymayan ilaçların yazıldığı şartlarda hastayı uyarma sorumluluğunu taşır.

Mesleki yükümlülük dışındaki hatalardan, eksikliklerden reçeteyi karşılayan eczacıyı sorumlu tutmak haksızlıktır.

Eczacı onurunu, meslek haysiyetini, parasını ve zamanını korumak zorundadır.

Sağlık Bakanlığı ile SGK’nın aralarındaki mevzuat veya sistem sorunları eczacıyı ilgilendirmez. Ayrıca zaten devletin kurumlarının da birbirine uyumlu ve entegre olması gerekir.

Birinci olarak, Medula sisteminin onayladığı e-rapor ve e-reçeteden eczacı sorumlu tutulamaz.

İkincisi, eczacı zaten bir çok ilde vergi rekortmeniyken bir de ayrıca devlete niye ıskonto yapar anlamış değilim. (söğüşlenmeye dur diyelim)

Üçüncüsü, muayene ücreti tahsildarlığı konusu da eczacı için sıkıntılı bir durumdur.

Dördüncüsü de, yıllar sonra geri dönüp kesinti yapacaksan niye random (örnekleme) yapıyorsun.