Eczacılık ve Üretim

0

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizde en çok konuşulan ekonomik konulardan bir tanesi, ‘Üretim’.

Tüm ekonomistler çeşitli platformlarda bunun öneminden ve ülkemizin giderek özellikle katma değeri yüksek ürünleri üretememesi yüzünden gelecekte büyük sıkıntılar çekeceği konusunda hemfikirler.

Hükümetler ülkede üretimin yeterince ekonomik olmamasından dolayı gittikçe artan oranda ithalata yönelince bu konu ülkemiz geleceği açısından daha da önemli hale geldi.

Geçenlerde Eczacı Enver Olgunsoy’un bir TV kanalında bu konudaki konuşmasını dinlediğimde üniversite bitirmiş bir meslek sahibi olarak üretimin ne derece kafamda yerleşik olduğunu düşünür oldum.

Aslında şanslı bir eczacı olarak ilaç üretiminin her kademesinde çalışmış olsam da fakülte eğitimimin beni böyle bir sürece hazırlamamış olduğunu ve bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu anladım. Bu sadece benim mesleğim için olmasa gerek bizim eğitimimizde demek ki ülke gerçeklerine uygun bu anlamda bir felsefe yok. O zaman bu ülkenin gelişmesi için gerekli yatırım anlayışından uzak bir akademik eğitimin kime ne faydası var diye düşündüm.

Kendi ülkemizi ele alırsak bitkisel ilaç hammaddesi olarak oldukça zengin bir ortamın olduğunu düşünüyoruz oysa sonuca bakarsak farmasötik özellik taşıyan sertifikalı drog üretemediğimiz ortada.

Bu anlamda bitki çaylarının bile yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda aromaterapi için özel bir yer açmak istiyorum ki, Avrupa’da, özellikle eczanelerde çok özel bölümler oluşturulmuş olduğuna şahit oldum. Demek ki öncelikle meslek eğitimimizde üretimin önemi özellikle işlenmeli ve meslek sahibi olacak olan gençlerimizin kafasında bu konu önemli bir yer işgal etmelidir.

Bu düşünceye sahip eczacılar ülke gerçeklerine uygun olarak ülke hammaddelerini değerlendirme ve katma değeri yüksek ürünler üretebilme şansına sahip olabilirler.

Bu pandemi dönemi ise meslek kuruluşlarımız için bu konuda önemli hedefler ortaya koymamız gerektiğini ortaya çıkarmıştır

Bugün eczacılar olarak ülkemiz için her zaman geçerli bir aşı üretim merkezi, bir serum tesisi, bir eritropoetin üretim merkezi neden düşünmüyoruz acaba?

Artık iyice SGK kıskacına girmiş ilaç satış merkezi olmaktan öte bir konuma sahip olamayan eczanelerimiz dışında gerçekten eczacılar olarak bu ülkeye üretim bazında bir katkı sağlamamız elzemdir.

Ülkemize eczacılar olarak bir borcumuz olduğunu düşünüyorum.

Meslek örgütlerimizi ve fakültelerimizi bu konuda çalışmaya davet ediyorum.

Saygılarımla…