ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLARI KONSEYİ (ECZDEK)

0

Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD., Başıbüyük Yolu, 4/A, Maltepe 34854 İstanbul E-posta : gkucukguzel@marmara.edu.tr

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLARI KONSEYİ (ECZDEK)

Kuruluşu

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri Eczacılık Fakültelerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Eczacılık Fakültelerinin dekanlarından oluşan Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 22 Haziran 2009 tarihinde yapılan Dekanlar toplantısında kuruluş yönergesi onaylanarak kurulmuştur.

ECZDEK kurucu dekanları: Prof. Dr. Maksut Coşkun, Prof. Dr. Turhan Baykal, Prof. Dr.Ahmet Başaran, Prof. Dr.Günay Sarıyar, Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu, Prof. Dr. Müberra Koşar, Prof. Dr. Göknur Aktay, Prof. Dr. Fatih Akçay, Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr. Neşe Kırımer, Prof. Dr. Dilek Erol, Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar’dır. ECZDEK tarafından yürütme kurulu sekreteri ve iki üyeden oluşan Eczacılık Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu (ECZDEK-YK) üyeleri aynı tarihte oluşturulmuştur.

ECZDEK üyelerinin sayısı, yeni dekanlarının katılımı sonucu artmış ve bazı dekanlar değişmiştir. Kuruluş dönemi çalışmaları Prof. Dr. Maksut Coşkun, Prof. Dr. Turhan Baykal, Prof. Dr. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman, Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. Dr. Varol Pabuçcuoğlu, Prof. Dr. Yasemin Yazan, Prof. Dr. Müberra Koşar, Prof. Dr. Göknur Aktay, Prof. Dr. Fatih Akçay, Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr Nurettin Yaylı, Prof. Dr. Dilek Erol, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Prof. Dr. İmer Okar, Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar,Prof. Dr. Turay Yardımcı, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan tarafından yürütülmüştür.

Yapılan Çalışmalar

16 Eylül 2011 tarihinde Prof.Dr.Sevim Rollas başkanlığında 5. ECZDEK toplantısı İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapılmış, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) yönergesi onaylanmış, 3 Şubat 2012 tarihinde yapılan 6. ECZDEK toplantısında revize edilmiştir. Yönergenin 5/1 maddesinde belirtilen şekilde ECZDEK tarafından özerk bir kurul olarak kurulan ECZAK’ın üyeleri, dönemin yürütücü sekreteri Prof.Dr. Varol Pabuçcuoğlu’nun yönerge kurallarına göre ilgili birimlerle yazılı iletişimiyle belirlenmiştir.

6 Ocak 2012 tarihinde yapılan ilk toplantıda, Prof. Dr. Sevim Rollas başkan, Prof. Dr. Levent Üstünes başkan yardımcısı Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel sekreter seçilmiştir.

10 Nisan 2012 tarihinde yapılan kurulda ECZAK ve alt komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge kabul edilmiş ve 27 Nisan 2012 tarihinde 7. ECZDEK toplantısında onaylanmıştır.

Bugün, Türkiye’de başlayan bu süreç ile 12 Eczacılık Fakültesi Eğitimde Tam Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır. Fakültelerin YÖK Atlas ve ÖSYM Kılavuzunda Akredite bilgileri bulunmaktadır.

29 Haziran 2015 tarihinde Erzincan’da yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında alınan bir kararla, Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) olarak hazırlanmış mevcut çalışmanın eczacılık fakültelerine bir müfredat referansı olarak “KAPSAMLI MÜFREDAT” sunulması uygun görülmüştür. Hazırlanan Kapsamlı Müfredat basılarak Fakültelere dağıtılmıştır.

10-11 Temmuz 2015, 6-8 Ağustos 2015, 2-3 Eylül 2015 tarihlerinde Öğr. Gör. Dr. F. Serdar Gürel ve ECZDEK tarafından Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan “asgari” gereklilikleri kapsayan “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP)”çalışılmıştır. Bu çalışma, Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından 12 Ekim 2015 tarihinde Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı’na üst yazı ile sunulmuş, 23 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından kabul edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Eczacılık Fakültelerinin eğitim-öğretim programlarının Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyumlu olması konusunda çalışılması ve Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) çalışmalarına başlanması sürecine girilmiştir. 19 Ekim 2017 tarihinde Dekanlar Konseyimiz, tüm Eczacılık Fakültelerimizden temsilcilerin katılımı ile “ÇEP’den (GEP)’e Çalıştayını” da yapmış ve Fakültelerimizin GEP’lerini oluşturması için neler yapacaklarının yol haritasını çıkarmıştır.

TBMM’ne sunulan kanun teklifi ile kısaca “eczacıların uzmanlık yapması” olarak bilinen teklifin YÖK’e gelmesi ile YÖK, Dekanlar Konseyimizden görüş istemiş Dekanlar Konseyimizin “eczacılıkta uzmanlık için” görüşü YÖK Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi ve Üniversitelerarası Kurul’da (ÜAK) kabul edilmiştir. YÖK tarafından da bu olumlu görüş TBMM’e gönderilmiştir. Yasanın kabulünden sonra Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) kurulmuştur.

EUK’un çalışmaları ile 2017 yılında Türkiye’de ilk Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) yapılmıştır. Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Uzmanlıkları için 22 Uzmanlık Öğrencisi eğitim öğretime yapmaya hak kazanmışlardır. Türkiye’de Ankara, Gazi ve İstanbul Eczacılık Fakültelerinde Fitofarmasi ve Klinik Eczacılık, Bezm-i Alem ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde Fitofarmasi, Ege, Erciyes, Hacettepe, İnönü ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde de Klinik Eczacılık alanlarında uzmanlık eğitimi yapılmaktadır.

20 Temmuz 2017 tarihinde toplanan Dekanlar Konseyi tarafından Eczacılık eğitim öğretiminin önemli bir parçası olan stajlarda yaşanan sorunları gidermek ve Fakültelerde stajları standart hale getirmek için ECZDEK Staj komisyonunun yaptığı çalışma ile staj süre ve staj içeriğine karar verilmiştir.

Dekanlar Konseyimizin talebi ve çalışmaları üzerine 2 Kasım 2017 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu, Eczacılık Fakültesi 5. yıl stajlarına “endüstri stajlarının” da eklenmesini kabul etmiş olup, karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere gönderilmiştir.

25.05.2018 Tarih ve 30431 sayılı  Resmi Gazetede “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış, Yönetmelik değişikliği ile “b) Kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajın tamamlanması gerekir.” maddesine “ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde” ibaresi eklenmiştir. Yönetmelik değişikliği ile, 2018-2019 Eğitim-öğretim döneminde Eczacılık Fakültelerinde staj yönergesinde değişiklik yapılması ve endüstri ifadesine yer verilmesi sağlanmıştır.

Dekanlar Konseyi “Yeni açılacak Eczacılık Fakültelerinin öğrenci almadan önce asgari koşulları sağlaması için de çalışmasını yapmıştır. “Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlamak İçin Asgari Ölçütler” çalışması 9 Şubat 2016 tarihinde YÖK Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi’nde, 12 Aralık 2017 tarihinde ise ÜAK’da kabul edilmiştir.

Dekanlar Konseyi tarafından

“ECZACILIK PROGRAMLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELER” hakkında yapılan çalışma, YÖK tarafından 16 Ocak 2019 tarihinde kabul edilmiştir.

6-7 Aralık 2018 Tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde ECZDEK, TEB, Eczacı Odaları, serbest, hastane, sanayi (İEİS, AİFD) eczacıları paydaşlarının katılımı ile geniş kapsamlı staj konusunda toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Staj Öğrenme hedefleri, stajda endüstri stajının ilave edilmesi, 5510 ve 3308 sayılı mevzuat, stajda kullanılan belgeler, stajın Ecz-ÇEP2015’de 3 ve 4 düzeyde yetkinlik eşleşmesinin içeren bilgi paylaşılmıştır.

Klinik Eczacılık, Farmasötik Biyoteknoloji, Radyofarmasi ve Eczacılık İşletmeciliği Doçentlik alanlarının Sağlık Bilimleri Alanında Doçentlik alanı olması konusunda ECZDEK tarafından öneri yapılmıştır. Bu alanların doçentlik alanı kabulü sonrası, Dekanlar Konseyinin yeniden yapmış olduğu “Eczacılık alanında yeni Doçentlik alanları” çalışması da 9.6.2019 tarihinde Tıp Sağlık Eğitim Konseyi tarafından kabul edilmiştir.

Dekanlar Konseyimiz tarafından “Eczacılık Fakülteleri Yükseköğretime Giriş Başarı Sırası Belirleme Raporu” 2015 yılında tamamlanmış ve YÖK’e teslim edilmiştir. Bu çalışmamız 2016 yılının verilerine göre yeniden revize edilmiş ve YÖK’e yeniden iletilmiştir. Dekanlar Konseyinin YÖK’e önerisi Amacımız 2018 yılında bunun YÖK tarafından kabul edilmesi ve 2019 yılından itibaren uygulamaya geçilmesidir. Eczacılık Fakülteleri için ÖSYS kapsamında yapılan ilk yerleştirmelerde başarı sıra baraj puanının 60.000 olarak belirlenmesi YÖK’e önerilmiştir.

Fakültelere ait koşulların ÖSYM tarafından Fakültelerden istenmesi durumunda her fakülte programı ile ilgili özel koşullar yanında, öğrencinin sağlık problemleri ile ilgili maddelerin koşul olarak YÖK kılavuzuna konmasının talep edilmesi konusunda çalışma yapılmış ve Dekanlar Konseyi tarafından YÖK’e bildirilmiştir. Eczacılık Fakültelerinin yapmış olduğu ÇEP çalışmalarına bağlı olarak ÇEP ölçeği geliştirilmiştir. Eczacılık Fakültelerin Ecz-ÇEP2015 hakkındaki revizyonu ile yapılan çalışmalar ÇEP-revizyon ekibi öğretim üyeleri tarafından çalışılmış, fazla yetkinliklerinin çıkarılması ile eksik duyulan maddelerin ilave edilmesi ile Ecz-ÇEP revizyonu gerçekleştirilmiş, 9.9.2019 tarihinde Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapılan ECZDEK toplantısında kabul edilmiştir.

ECZDEK, Eczacılık Fakültelerinde yapılan lisansüstü eğitim programları tespit edilmiş, yeni lisansüstü programlar açılması adına YÖK’e öneride bulunulmuştur. Dekanlar Konseyimizin Lisansörlük Komisyonu tarafından Mesleki Yeterlilik Sınavı çalışmaları devam etmektedir.

Yönerge gereği yılda dört kez toplanan ECZDEK, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri Eczacılık Fakültelerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Eczacılık Fakültelerinin dekanlarından oluşan 42 üye ile çalışmalarına devam etmektedir. ECZDEK 2018-2020 dönemi yürütme kurulu, Prof.Dr.Gülbin Özçelikay başkanlığında, Prof.Dr.Yusuf Öztürk ve Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel üyeliğinde yürütülmektedir.