“ECZACILARIN GERÇEK ROLLERİNE DÖNMELERİ SAĞLANMALI”

0
Image of several flasks with multi-color liquids, focus on one of them

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan, beş binden fazla eczacının işsiz olduğunu, kamu hastanelerinde her klinikte bir eczacının istihdam edilmesiyle bu sayının azalacağını belirterek, “Ayrıca, ilaç sektöründe eczacı istihdam edilmesi zorunlu hale getirilerek, eczacılarımızın üretimdeki gerçek rollerine dönmeleri sağlanmalı.” dedi.

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan yaptığı açıklamada, eczacıların ekonomik açıdan büyük sıkıntılar içinde olduğunu ifade ederek, 37 binden fazla eczacının 26 bininin eczanelerde, 3 bin 500’ünün kamu kurum ve kuruluşlarında, bininin de özel sektörde hizmet ettiğini ifade etti. Aslan, beş binden fazla eczacının ise mesleğini yapamadığını belirtti. 

Gerek eczanelerde hizmet veren, gerekse kamuda çalışan eczacıların ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Aslan, sosyal güvenlik kapsamında halka ilaç hizmeti veren eczacıların gelirinin, Avrupa ve Amerika’da hizmet sunanların gelirinin çok altında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Aslan, şunları kaydetti:

“Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanacak ilaç alım protokolünde gerekli güncellemelerin yapılarak, reçete hizmet bedelleri ile iskonto baremlerinde en azından bir önceki yıla göre enflasyon oranında iyileştirme yapılması en önemli talebimizdir. Ülkemizde eczacılık alanında yaşanan bir diğer sorun ise eczacıların ilaçlardan elde ettiği karlılığın giderek azalmasıdır. İlaçlardan elde edilen kar, yüzde 12 ile yüzde 25 arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak eczanelerimizden kesilen kamu iskontolarının artması, kar oranı yüzde 25 olan ilaçların sayısının ise giderek azalması nedeni ile eczacılarımızın ortalama karlılıkları yüzde 15’in altına düşmüştür.”

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 3 binden fazla eczacının özlük hakları ile ilgili iyileştirme yapılmasını talep ettiklerini anlatan Aslan, eczacıların emekliliklerinde rahat edebilecekleri ücret alabilmeleri için de gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini bildirdi.

“Eczacılık fakültesi sayısı azaltılmalı”

Aslan, eczacılık fakültelerinin sayılarının ve kontenjanlarının her geçen gün hızla arttığını ifade ederek, eczacılık fakültelerinin açılmaya devam etmesi halinde işsiz eczacı sayısının artacağı görüşünü dile getirdi.

Aslan, bazı eczacılık fakültelerinde eğitim veren öğretim üyelerinin eczacı olmamasının da eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini, bu okulları bitirenlerin halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yeteri kadar katkı sağlayacak donanımla eğitim kurumlarından mezun olamadığını vurguladı. 

Aslan, “Eczacılık fakültesi sayısı azaltılmalı,  mevcut fakültelerin ise kontenjanları düşürülmeli, eczacı öğretim üyesi bulunmayan fakülteler ise kapanmalı. Eczacılık fakültesine kabul edilecek öğrenciler için ise asgari taban puanı getirilmeli.” diye konuştu.  

Eczacılığın içinde bulunduğu en önemli sorunlardan birinin de işsizlik olduğunu aktaran Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

“Beş binden fazla işsiz eczacının olduğu göz önünde bulundurularak öncelikle kamu hastanelerinde, her klinikte bir eczacının mutlaka istihdam edilmesi hem istihdam sayısının hem de hasta sağlığı ve güvenliğinin artmasını sağlayacaktır. İşsizliğe diğer bir çözüm yolu ise ilaç sanayiinde istihdam edilen eczacı sayısının artırılmasıdır. İlaç sektöründe eczacı istihdam edilmesi zorunlu hale getirilerek, eczacılarımızın üretimdeki gerçek rollerine dönmeleri sağlanmalı.”

Prof. Dr. Aslan, eczanelerde verilen ilaç ve sağlık hizmeti kalitesinin artırılması için yürürlüğe sokulan ve eczane açmak isteyen yeni mezunların bir yıl süre ile eczanelerde çalışmasını zorunlu kılan “yardımcı eczacılık” uygulamasının tüm maddi yükünün serbest eczacıların üzerinde olduğunu söyledi.

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Aslan, yardımcı eczacılık uygulamasının yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini dile getirdi.