GenelGüncelGüncel Sağlık BilgileriHaberlerMeslek Örgütleri

ECZACILAR DERTLERİNİ CUMHURBAŞKANI’NA ANLATMAK İSTİYOR

ECZACILAR DERTLERİNİ CUMHURBAŞKANI’NA ANLATMAK İSTİYOR

 

Ülkemizde halkımıza nitelikli sağlık hizmeti veren 28700 eczane, özellikle ekonomik olarak son 30 yılın en zor dönemini yaşamaktadır. İçinden geçtiğimiz bu dar boğazda, eczane hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak giderek zorlaşmıştır.

İLAÇ YOKLARI ve İLAÇ FİYAT FARKLARI HASTALARIMIZI MAĞDUR EDİYOR
İlaç Fiyat Kararnamesinin mevcut uygulamaları nedeniyle birçok ilacın erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Sağlıkta sosyal devlet anlayışına tezat bir durum ortaya çıkmakta ve bazı ilaçlarda, Kurumun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır.

Hem hastalarımız hem de meslektaşlarımız açısından mağduriyet yaratan bu durum, her gün eczacı ile hastalarımızın karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. İlaç fiyat farkları ve toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmiş olan ilaç yokları sorununun çözümü için İlaç fiyat Kararnamesinin baştan sona yenilenmesi ve ülkemiz için çağdaş ve sosyal devlet anlayışına uygun yeni bir geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
ECZANELERDE İSTİHDAM GİDEREK ZORLAŞTI
Bizler, 80.000’i aşkın çalışanımızla ülkemizde önemli bir istihdam kaynağıyız. Mesleğimizi güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükseltmek amacıyla, meslektaşlarımız eczanelerinde ikinci ve yardımcı eczacı istihdam etmektedir. Mevzuatımıza göre söz konusu istihdam koşulları meslektaşlarımızın öz sermayesiyle karşılanmaktadır. Ancak eczane işletme giderlerinin ciddi oranda artması nedeniyle eczanelerdeki istihdamın sürdürülebilirliği de giderek zorlaşmıştır.
KAMUDA ÇALIŞAN ECZACILAR DA ZOR DURUMDA
Eczacıların yaşadığı sıkıntılar toplum eczaneleri ile de sınırlı değildir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Hatta, 12 Ağustos’ta Resmi  Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde kamu eczacıları yok sayılmıştır.
NİTELİKSİZ ECZACILIK FAKÜLTELERİ TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Ülkemizde maalesef ki, eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden 34’ü, akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahip değildir. Laboratuvarı ve eczacı öğretim görevlisi olmayan, uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitimini sağlayamayan eczacılık fakülteleri, gelecekteki eczacılık hizmetlerini de olumsuz yönde etkileyecektir.

HER İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA NOKTASINDA

Haziran ayı sonunda Konya’da gerçekleştirdiğimiz 43. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısında eczanelerimizin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve her iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini ifade etmiş ve yayımladığımız ortak deklarasyonda bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık.
Bölgelerarası toplantı sonrası, eczane ekonomilerini birinci derecede etkileyen ilaç fiyat kararnamesinde, geçtiğimiz Temmuz ayında bir miktar da olsa düzenleme yapılmıştır. Beklentilerin aksine ilaç baremlerinde herhangi bir değişikliğin yapılmadığı bu düzenleme, eczanelerdeki yangını söndürmekten çok uzaktır.

Eczanelerin %77 sinin kira ödüyor olması, eczane işletme giderlerinin geçen yıla göre neredeyse iki kat artması ve meslektaşlarımızın %60’ının eczanelerini ayakta tutabilmek için sürekli kredi kullanması gerektiği bu dönemde, her iki eczaneden biri kapanma noktasına gelmiş durumdadır.
Bugün yangın yerine dönmüş olan eczaneler maalesef iflasın eşiğinde can çekişmektedir.

Ne eksik ne fazla, Eczacılar sadece hak ettiklerini istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep etmektedir.

Toplum sağlığını geliştirmek, eczacılık mesleğindeki niteliği korumak ve ülkemizin dört bir yanında birinci basamak sağlık hizmet sunum noktaları olarak görev yapan eczanelerimizi ve eczacılık mesleğini hayatta tutabilmek için;
1. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 18 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini; yapılacak barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz.
2. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz
3. Eczanelerimizde istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi için KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanmasını talep ediyoruz.
4. Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini arttıracak, hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz.
5. Takviye Edici Gıdaların da Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden, eczacı danışmanlığı ve takibinde halka sunulması yönünde gereken düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
6. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz.
7. Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczacılar olarak, ilacın her zaman bulunabilir ve kolay erişilebilir olmasını savunduğumuzu her platformda defalarca dile getirdik. Bunun da yolu olarak tüm tarafların görüşleri alınarak halkın cebinden daha az para çıkacağı, doğru bir sistemin kurgulanmasını talep ediyoruz.
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan mesleğimizin geleceğinden endişe duyan biz eczacılar, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek, ülkemizin ilaç-eczacılık politikaları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi kendisine iletmek istiyoruz.

İşte bu nedenle, bildiğim kadarıyla Türk Eczacıları Birliği Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Ve kendisi ile görüşebildiğimiz takdirde sorunlarımızın çözümü noktasında adım atılacağını umuyoruz.

MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Müzakere ve mücadeleyi beraber götüreceğimiz bu  süreç içerisinde Türk Eczacıları Birliği, 54 Eczacı Odası ve 40bini aşkın eczacı olarak ortaya koyduğumuz ortak irade doğrultusunda Ekim ayı içerisinde Büyük Eczacı Mitingini gerçekleştireceğiz ve hastalarımızı zor duruma düşürmeden, başlattığımız mücadeleye, devam edeceğimizi de belirtmek isteriz.

 

Ecz.Alper Pehlivanlı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu