ÇUKUROVA’DAN DÜNYA’YA BÜYÜK MİRAS DİOSCORİDES

0

DİOSKORİDES ÇALIŞTAYI
(15 Mayıs 2022)
(Adana-Kozan-Anavarza)

ÇUKUROVA’DAN DÜNYA’YA BÜYÜK MIRAS DIOSCORIDES

Dioscorides, I. Yüzyılda (20-79(?)) Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Köyüne bağlı
Anavarza Kalesi’nin bulunduğu bölgede yaşamış olan Grek hekim-eczacıdır. Dünya Eczacılık
Tarihi açısından önemli bir eser olan Materia Medica’nın yazarıdır.

Dioscorides, bölgenin tıbbi bitkilerinden faydalanmıştır. Bu tıbbi bitkilerin tedavide kullanımlarını Dünya’ca ünlü eseri Materia Medica ile günümüze kadar aktarmıştır. Dioscorides’in Materia Medica’sında 500 kadar tıbbi bitkinin morfolojik, farmakolojik ve toksikolojik özelliklerini vermektedir. Bu bitkilerden çoğu Anadolu’da yetişen türlerdir. Bu nedenle Dioscorides, Anadolu tıbbi bitkileri hakkında ilk kapsamlı bilgileri veren eczacı- hekim olarak kabul edilmektedir.

Anavarza’da yaşayan bu önemli isim Adana için tarihi bir mirastır. Tarihi açıdan bölgenin
tıbbi bitkilerinin değerlendirilmesi, bunların Dünya’ya tanıtılması açısından da önemli bir
değerdir. Bu sebeple, Dioscorides için yapılan kültürel çalışmalar, ilerleyen dönemlerde birçok bilimsel toplantının yapılmasının önünü açacaktır. Ayrıca bu çalıştay ile Dioscorides’ten günümüze bölgede yetişen tıbbi bitkilerin ilaç sanayide değerlendirilmesi için özellikle tıp-eczacılık ve ilaç alanlarında, bu dönüşümü sağlayacak endüstriyel anlamda değerlendirilmesi adına birçok paydaşı bir araya getirebileceğimiz bir etkinlik olacaktır.
Ecz. Hakan Can