Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Bünyamin ESEN SGK'dan BildiriyorGenelGüncelSGK HaberleriYazarlar

Alerji İlaçları Fiyatlamasında Düzenleme Yapıldı

2017 yılında yürürlüğe girmiş olan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Tebliği Sağlık Bakanlığı’nca 31 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de ile güncellendi. Bu kapsamda alerji ilaçlarının fiyatlandırma sistemi değiştirildi. Buna göre güncel değişiklikler şöyle:

“Alerji ürünü” Alerjen oluşturan bir ajana karşı oluşan immünolojik cevapta spesifik kazanılmış değişikliği indüklemek veya tanımlamak niyeti ile kullanılan her türlü tıbbi ürün anlamındaki alerjen ürünlerini kapsayan her türlü beşerî tıbbi ürün olarak yeniden tanımlandı.

Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde maliyet kartında belirtilen maliyetlerin toplamının %15 fazlasına kadarki fiyatı, depocuya satış fiyatı olarak belirlendi.

Alerji ürünleri gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alınacak. Gerçek kaynak fiyatı tespit edilemeyen ithal alerji ürünlerine, maliyetlerinin Türk Lirası olarak sunulduğu, geçerlilik süresi 1 yıl olan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafından hazırlanarak onaylanan belge ile fiyat verilebilecek. Ülkemizde üretilen ürünlerden gerçek kaynak fiyatı tespit edilemeyenler için maliyet kartına göre fiyat verilebilecek. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilecek. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilecek.

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi çaylar, homeopatik tıbbi ürünler, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler için başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilecek. Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde genel fiyatlandırma kuralları uygulanacak.
Bu kapsamda, maliyet kartı ile yapılan fiyat başvuruları kaynak ülke değişikliği olarak değerlendirilmeyecek. Maliyet kartı ile hesaplanan artışlar mevcut depocuya satış fiyatının %50’nin geçemeyecek.

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi çaylar, homeopatik tıbbi ürünler, aromaterapide kullanılan tıbbi ürünler ve imal geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde fiyat beyan formunda talep ettikleri fiyat ile fiyat artışı için başvuru yapabilecek.

İthal geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde kendi gerçek kaynak fiyatlarını sunarak fiyat değişikliği için başvuru konusu edilebilecek. İthal eşdeğer geri ödemesiz ürünlerin kendi fiyatı bulunmaması halinde geri ödemesiz referans ürünün gerçek kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyat olarak belirlenecek. Kaynak fiyat karşılığı altında depocuya satış fiyatı almış olan bu kapsamdaki ürünler, talepleri doğrultusunda kaynak fiyat karşılığı depocuya satış fiyatına kadar fiyat alabilecek.

SGK Sahte Kanser İlaçlarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Hali hazırda ülkemizin Genel Sağlık Sigortası sistemi, dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında yer aldığı gibi sigortalılarımıza sağlanan hizmetlerle de oldukça geniş bir kapsama sahip. 2023 Ocak ayı itibariyle 8.304’ü yurt içi ilaç listesinde, 387’si yurt dışı ilaç listesinde olmak üzere toplam 8.691 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanmakta.

Bir süredir medyada yer alan yurtdışından sahte ilaç getirildiği iddialarıyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklama yapılmış bulunuyor. Açıklamada şu hususların altı çizildi: SGK’ca, 984 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle, 2017 yılından bu yana vatandaşlarımızın tedavisinde kullanılmak üzere yurtdışından ilaç temin edilmekte ve hastalarımızın adreslerine kadar ulaştırılmakta. Keza, SGK’ca yürütülen yurtdışından ilaç temini işlemleri, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yayımlanan Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu çerçevesinde gerçekleştirilmekte.

Kılavuz hükümlerine göre başvurular SGK ve/veya Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığıyla TİTCK’ya iletiliyor. SGK’ya bu kapsamda intikal eden her başvuru, ayrım gözetilmeksizin değerlendirilmesi için TİTCK’ya gönderilmekte. Temin edilecek ilaçların belirlenmesine ilişkin kararlar TİTCK bünyesinde kurulan Yurtdışı İlaç Değerlendirme Komisyonu tarafından alınmakta.

Anılan Kılavuz çerçevesinde; yurtdışından SGK’ca tedarik edilen ilaçlar, doğrudan üreticiler ve/veya bulunduğu ülkede ruhsatlı ecza depoları kanalıyla temin ediliyor. Ayrıca SGK’ca yurtdışından temin edilecek bütün ilaçlar için; Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği gereğince, ürünlerin menşei ve temin edileceği firma bilgileri de paylaşılmak suretiyle, TİTCK’dan Kontrol Belgesi alınması zorunlu. Söz konusu Kontrol Belgesi olmaksızın ilacın gümrük işlemlerinin tamamlanması mümkün değil. SGK sadece ilacın finansmanı, bahse konu Kılavuzda belirtildiği üzere temini ve İyi Dağıtım Uygulamalarına uygun dağıtım yapmakla sorumlu bulunuyor.

Son dönemde basına yansıyan sahte kanser ilacıyla ilgili iddiaların 2018 yılına ilişkin olduğu SGK’ca duyurulmuş bulunmakta. ICLUSIC adlı söz konusu ilaca ilişkin şüpheli bir durumun varlığının SGK’ya bildirimini takiben, ilaç dağıtımı o tarihte derhal durdurulmuş olduğu, stoktaki ilaçlar karantinaya alındığı, süreç içerisinde TİTCK’ya ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli bilgi verildiği bildiriliyor. Müfettiş incelemeleri sonucu ilgili ilacın sahtesinin yapılmış olduğu tespit edildiğinden ilgili firma ve depolar hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış bulunuyor. Hasta sağlığı yönünden şüphe uyandıran herhangi bir bildirimin SGK’ya ulaşması veya böyle bir durumun tespit edilmesi halinde derhal gerekli önlemler alınmakta olduğunu Kurum yaptığı açıklamalarla ifade etti.

Gündemde Olan Diğer İlaçlarla İlgili Açıklama
Öte yandan, konunun insan sağlığını etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle iddialarla ilgili olarak süreçte ihmali bulunan birimler veya kişiler olup olmadığı konusunda SGK’ca müfettişler eliyle idari soruşturma da başlatılmış bulunuyor. Keza, vatandaşların tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçların hangi ülkelerden temin edileceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da konunun tüm yönleriyle ortaya çıkartılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca da inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış bulunuyor.

Son olarak basın organlarında yer alan sahte ilaç iddialarıyla ilgili olarak; Soliris 300 mg/30 ml isimli ilaç 17.08.2018 tarihine kadar Türk Eczacıları Birliğince temin edildiği SGK tarafından kamuoyu ile paylaşılmış bulunuyor. 17.08.2018 tarihi itibariyle ilacın ruhsat sahibi ve üreticisi olan firma ile yapılan sözleşme gereği; anılan ilacın SGK tarafından, hastane eczanelerinin hastalar için bildirdikleri ihtiyaç miktarları doğrultusunda, reçete ve raporların uygunluğu da kontrol edilmek suretiyle doğrudan karşılanmakta olduğu ve herhangi bir aracı/depo vb. yerden ilaç alınması söz konusu olmadığı SGK tarafından duyuruldu.

Aynı şekilde, Harvoni isimli ilacın; 2016 yılından itibaren yine ilacın ruhsat sahibi ve üreticisi konumundaki firma ile SGK arasında akdedilmiş olan sözleşme gereği, aynı yöntem ile hasta bazında düzenlenmiş reçete ve raporların uygunluğu kontrol edilmek suretiyle doğrudan üretici tarafından hastanelere dağıtımı sağlanmakta olduğu ve herhangi bir aracı firmadan ilaç tedariki yapılması söz konusu olmadığı duyurulmuş bulunuyor.

Keza, Defibrotide isimli ilacın ise 11.08.2018 tarihi itibariyle SGK’nın İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi aracılığı ile Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu çerçevesinde ithal edilmiş bir ilaç olup, herhangi bir ilaç deposundan bu ilaç için alım yapılmadığı SGK tarafından duyurulmuş bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamalarla sahte kanser ilacı iddiaları ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine zamanında, güvenle ve kolayca erişebilmesi için çalışmaya titizlikle devam ettiğini duyurmuş bulunmakta. Son olarak, 2018 yılında yaşanan sahte kanser ilacı skandalının SGK’ca üzerine gidildiği ve günümüzde kanser hastalarınca kullanılan ilaçlarla ilgili kamuoyunda bir iddia bulunmadığının ve tüm ilaçların SGK ve TİTCK kontrolünde düzenli olarak gözetim altında tutulduğunun altını çizmek gerekiyor.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM
SGK Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7-(e) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 23.12.2022, 30.12.2022, 06.01.2023, 13.01.2023 ve 20.01.2013 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Biyometrik Doğrulama Sistemi Haziran’a Ertelendi: SGK tarafından 01.07.2022 tarihinde yapılmış olan “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Yeniden Açılması (2022/3)” başlıklı duyuru ile, biyometrik kimlik doğrulama uygulamasının özel sağlık hizmet sunucuları için 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya alınması kararı alınmış idi. Ancak biyometrik sistemler yeniden uzatıldı. Biyometrik kimlik doğrulama uygulamasına hemen başlanması halinde oluşabilecek olan mağduriyetlerin önlenmesi ve söz konusu doğrulama cihazları için alınması gerekecek olan teknik destek ve yazılım güncelleme çalışmalarının tamamlanmasını teminen Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi kullanımı 1 Haziran 2023 tarihine kadar ertelenmiş bulunuyor.

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini: Halen etkileri kısmen de olsa devam eden Covid-19 Pandemisi nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların ve 20.03.2020 tarihli duyuru ekinde yer alan tıbbi malzemelerin rapor süreleri 30 Haziran 2023’e kadar uzatılmış bulunuyor. Bu kapsamda tüm ilaç/tıbbi malzemeler Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında SGK ile sözleşmeli eczane/merkezlerden temin edilebilecek.

SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Güncellendi: Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde SGK’ca ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekiyor. 2023 yılı asgari ücreti 10.008,00TL olarak belirlendiğinden ötürü aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde SGK’ca duyurulan “2023 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınacak.

2023 Sözleşmelerini SGK’ya İbraz İçin Son Tarih 1 Şubat 2023: Bilindiği üzere halen yürürlükte olan; “Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri Arasında Protez/Ortez Teminine İlişkin Sözleşme”lerin Yürürlük bölümünde yer alan “Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.” hükümlerine istinaden; mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın ve yeniden sözleşme ücreti ödenmesi şartıyla 1 (bir) yıl daha devam ediyor.
Diğer taraftan, 2023 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücretin 0,2 katı tutarında sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin dekontun 01.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgili SGK müdürlüğüne teslim edilmesi zorunlu. Bu sürenin sonunda dekontun teslim edilmemesi halinde, söz konusu dekontu teslim etmeyen sağlık hizmet sunucuları MEDULA sistemi pasif hale getirilecek olup bu dönemde (01.02.2023 – Dekontun SGK’ya teslim edildiği gün arasında kalan dönem) karşılanan reçete bedelleri ödenmeyecektir. Tüm sağlık hizmet sunucularına önem göstermeleri gerektiğini hatırlatmış olalım.

SGK Cezai Şartlarında Bu Hususa Dikkat: Bilindiği üzere 2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya bağlı olduğu ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne başvurarak onaylatılmalı. 2022 yılı sözleşmesinin (15.9) numaralı maddesine göre tespit edilecek ceza koşulu ve/veya yersiz ödeme nedeniyle tahakkuk etmiş SGK’ya olan borcu; MEDULA Sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak son 6 (altı) aylık fatura ortalamasını aşan sağlık hizmet sunucularıyla sözleşme yapılmıyor. Ancak talep edilmesi ve borcun %10’unun ödenmesi şartıyla sözleşme yapılabiliyor. Bu durumda kalan tutar, hesaplanacak faiziyle birlikte eşit taksitler halinde en fazla 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilebilmekte. SGK 2023 yılı sözleşmesini yenileyecek/uzatacak olan sağlık hizmet sunucularının söz konusu hususa önem göstermesi gerekiyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu