2022’de hedefimiz klinik eczacılık olmalıdır…

0

Değerli meslektaşlarım

Yeni yılınız kutlu olsun…

Senenin son günleri geldiğinde insanlar adeta eskimiş bir defteri yırtıp yeni bir beyaz sayfa açma isteği içinde olurlar. Genelde olumsuzluklardan kurtulma ve onun yerine mucize bir iyilikler manzumesi dilerler.

Bu yaşama heyecan katmanın güzel bir tarafı mutlaka Nazım’ın dediği gibi;

Güneş bir gün herkese eşit doğacak Ama o günü görmesek de Bir umuttur yaşamak…

Ama mesleki konularda dünyanın içinde bulunduğu sosyo ekonomik şartlara yön verecek bir planın yoksa umut sadece ağızda çiğnediğimiz bir sakıza benzer, kısa sürede atılıp gider ve kısa sürede gerçeklerle yüz yüze rutin bir dalganın içinde çırpınıp gideriz. 2022’ye girerken hala eczane hizmetlerinin esir aldığı bir meslek grubu halinde olmak, ister istemez düşündürüyor insanı. Oysa bizi umuda taşıyacak şeyin eczacılık hizmetleri olduğu açıktır.

Bütün dünyada bunun adı farmakovijilanstır. Farmakovijilans günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamalarında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması şeklinde tanımlanabilir.

Şimdi bir sene daha geçti ve meslek örgütlerimizde yeni bir umut söylemi olurken eczacılık konusunda neredeyiz bunu irdelememiz gerekmektedir. Görülmektedir ki, farmakovijilans henüz bizim konumuz olmaktan çok uzak. Zaten klinik eczacılık konusunda da ne fakültelerimizde ne de meslek örgütlerimizde hedefe konmuş bir çalışma görülmemektedir.

Rehber eczane konusu dahi sanıyorum TEB’in sunu satırlarında kaldı.

Meslektaşlarımızın eczane hizmetlerindeki sıkıntılarının giderilmesi tabii ki önemlidir ama bunlar rutin bir işletme konusudur. Odalarımızın artık bu tip konular için eczacılık mesleğine hakim profesyonel kadrolarla çalışması gerekmektedir. O zaman yönetim kurulları asli görevleri olan mesleki gelişime yöneleceklerdir.

Bugün eczacılık fakültelerinin temel hedefi klinik eczacı yetiştirmek, meslek örgütlerimizin ise eczanelerimizi farmakovijilans uygulayacak klinik merkezlere dönüştürmek olmalıdır.

Umarım yeni TEB kadroları hızla bu dönüşümü gerçekleştirecek çalışmalar içinde olacaktır.

2022’de hedefimiz klinik eczacılık olmalıdır…

Saygılarımla